Rút số đăng ký lưu hành chế phẩm diệt côn trùng Mosfly Green Mosquito CoilsNgày 26/04/2019 Cục Quản lý môi trường y tế ban hành Quyết định số 81/QĐ-MT về việc rút số đăng ký lưu hành chế phẩm diệt côn trùng Mosfly Green Mosquito Coils ra khỏi danh mục chế phẩm diệt côn trùng , diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế được cấp […]

Ngày 26/04/2019 Cục Quản lý môi trường y tế ban hành Quyết định số 81/QĐ-MT về việc rút số đăng ký lưu hành chế phẩm diệt côn trùng Mosfly Green Mosquito Coils ra khỏi danh mục chế phẩm diệt côn trùng , diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam, cụ thể như sau:

Quyết định rút số ĐKLH hồ sơ

Xem thêm ...