Rút số đăng ký lưu hành chế phẩm diệt côn trùng Mosfly Black Mosquito CoilsNgày 09/05/2019 Cục Quản lý môi trường y tế ban hành Quyết định số 94/QĐ-MT về việc rút số đăng ký lưu hành chế phẩm diệt côn trùng Mosfly Black Mosquito Coils ra khỏi danh mục chế phẩm diệt côn trùng , diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế được cấp […]

Ngày 09/05/2019 Cục Quản lý môi trường y tế ban hành Quyết định số 94/QĐ-MT về việc rút số đăng ký lưu hành chế phẩm diệt côn trùng Mosfly Black Mosquito Coils ra khỏi danh mục chế phẩm diệt côn trùng , diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam, cụ thể như sau:

QĐ94

Xem thêm ...