Home / Quản lý hóa chất / Rút số đăng ký lưu hành chế phẩm diệt côn trùng Mosfly Black Mosquito Coils

Rút số đăng ký lưu hành chế phẩm diệt côn trùng Mosfly Black Mosquito Coils

Ngày 09/05/2019 Cục Quản lý môi trường y tế ban hành Quyết định số 94/QĐ-MT về việc rút số đăng ký lưu hành chế phẩm diệt côn trùng Mosfly Black Mosquito Coils ra khỏi danh mục chế phẩm diệt côn trùng , diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế được cấp […]

Ngày 09/05/2019 Cục Quản lý môi trường y tế ban hành Quyết định số 94/QĐ-MT về việc rút số đăng ký lưu hành chế phẩm diệt côn trùng Mosfly Black Mosquito Coils ra khỏi danh mục chế phẩm diệt côn trùng , diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam, cụ thể như sau:

QĐ94
Tin liên quan
Xem nhiều