Home / Sức khỏe Môi trường - Cộng đồng / Quản lý chất lượng nước / Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch “Truyền thông về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và sử dụng nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Cà Mau, giai đoạn 2019-2025 và tầm nhìn đến năm 2030”

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch “Truyền thông về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và sử dụng nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Cà Mau, giai đoạn 2019-2025 và tầm nhìn đến năm 2030”

 

Tin liên quan
Xem nhiều