Home / SKLĐ – Phòng chống thương tích / Phòng chống thương tích / Quyết định 216/QĐ-BYT về việc phê duyệt kế hoạch phòng, chống tai nạn, thương tích tại cộng đồng của ngành y tế giai đoạn 2016 – 2020

Quyết định 216/QĐ-BYT về việc phê duyệt kế hoạch phòng, chống tai nạn, thương tích tại cộng đồng của ngành y tế giai đoạn 2016 – 2020

Ngày 20 tháng 1 năm 2017 Bộ Y tế ra Quyết định số 216/QĐ-BYT về việc phê duyệt kế hoạch phòng, chống tai nạn, thương tích tại cộng đồng của ngành y tế giai đoạn 2016-2020.  

Ngày 20 tháng 1 năm 2017 Bộ Y tế ra Quyết định số 216/QĐ-BYT về việc phê duyệt kế hoạch phòng, chống tai nạn, thương tích tại cộng đồng của ngành y tế giai đoạn 2016-2020.
QĐ 216 Kế hoạch PCTNTT 2016-2020

 

Tải văn bản

Tin liên quan
Xem nhiều