Home / Thông tin nội bộ / Lễ ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giữa Cục Quản lý môi trường y tế và Công đoàn Y tế Việt Nam

Lễ ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giữa Cục Quản lý môi trường y tế và Công đoàn Y tế Việt Nam

Ngày 23 tháng 11 năm 2018 tại Hà Nội, Cục Quản lý môi trường y tế và Công đoàn Y tế Việt Nam đã tổ chức lễ ký kết Chương trình phối hợp trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn, nhân viên y tế bảo vệ chăm sóc sức khỏe, phòng […]

Ngày 23 tháng 11 năm 2018 tại Hà Nội, Cục Quản lý môi trường y tế và Công đoàn Y tế Việt Nam đã tổ chức lễ ký kết Chương trình phối hợp trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn, nhân viên y tế bảo vệ chăm sóc sức khỏe, phòng chống bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2018-2023.
Tham dự buổi Lễ ký kết có PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương – Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế, PGS.TS Phạm Thanh Bình – Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam, Lãnh đạo Cục và Trưởng các phòng thuộc Cục Quản lý môi trường y tế và Lãnh đạo các Ban thuộc Công đoàn Y tế Việt Nam.
PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương phát biểu tại Lễ ký kết

Phát biểu tại Lễ ký kết, PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương cho biết trong thời gian qua Cục Quản lý môi trường y tế và Công đoàn Y tế Việt Nam đã phối hợp triển khai có hiệu quả các hoạt động thực hiện quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe, phòng chống bệnh nghề nghiệp, quản lý chất thải y tế và triển khai cơ sở y tế xanh – sạch – đẹp. Trong chương trình phối hợp lần này sẽ nâng lên tầm cao mới, các hoạt động diễn ra thường xuyên hơn, chặt chẽ hơn, mở rộng các nội dung theo Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới và các văn bản quy phạm pháp luật khác của Chính phủ rất cần vai trò tham gia của công đoàn để bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động.
Đại diện hai bên tại Lễ ký kết Chương trình phối hợp

Theo biên bản ghi nhớ hợp tác được ký kết, hai bên đã thống nhất phối hợp trong việc ban hành các văn bản có liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của người lao động ngành y tế, tham gia công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện, xem xét giải quyết các kiến nghị về pháp luật an toàn vệ sinh lao động, tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động, biểu dương khen thưởng. Cục Quản lý môi trường y tế chủ trì phối hợp với Công đoàn Y tế Việt Nam tuyên truyền, phổ biến, vận động đoàn viên công đoàn, người lao động về an toàn vệ sinh lao động, vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân, phòng chống tai nạn thương tích, thực hiện cơ sở y tế xanh sạch đẹp.
Việc ký kết Chương trình phối hợp là cam kết quan trọng về việc hợp tác chặt chẽ giữa Cục Quản lý môi trường y tế và Công đoàn Y tế Việt Nam trong công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho cán bộ y tế và người lao động trong Ngành giai đoạn 2018-2023.

Đại diện hai bên chụp ảnh kỷ niệm chung

Tin liên quan
Xem nhiều