Home / Sức khỏe Môi trường - Cộng đồng / Quản lý chất lượng nước / Kiểm tra liên ngành công tác đảm bảo chất lượng nước ăn uống, sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Kiểm tra liên ngành công tác đảm bảo chất lượng nước ăn uống, sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Ảnh 1: Đoàn công tác làm việc với các Sở, ngành và Công ty CP Nước sạch Hà Nam Ngày 20 tháng 5 năm 2015, Bộ Y tế đã tổ chức Đoàn kiểm tra liên ngành việc thực hiện các quy định về đảm bảo chất lượng nước ăn uống, sinh hoạt tại tỉnh Hà […]

Ảnh 1: Đoàn công tác làm việc với các Sở, ngành và Công ty CP Nước sạch Hà Nam

Ngày 20 tháng 5 năm 2015, Bộ Y tế đã tổ chức Đoàn kiểm tra liên ngành việc thực hiện các quy định về đảm bảo chất lượng nước ăn uống, sinh hoạt tại tỉnh Hà Nam do Bà Nguyễn Thị Liên Hương, Phó Cục trưởng – Phụ trách Cục Quản lý môi trường y tế làm trưởng đoàn.
Đoàn kiểm tra đã có buổi làm việc với Sở Y tế, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan về công tác thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo chất lượng nước ăn uống, sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Qua báo cáo sơ bộ, hiện nay trên địa bàn tỉnh Hà Nam có 40 cơ sở cung cấp nước tập trung hiện đang hoạt động cung cấp nước sạch cho khoảng 40% dân số nông thôn và 01 Công ty cấp nước cho nhân dân khu vực thành phố Phủ Lý và một số vùng lân cận.
Nguồn nước nguyên liệu chính là nguồn nước mặt lấy từ Sông Đáy và Sông Châu Giang vì nguồn nước ngầm của tỉnh Hà Nam bị ô nhiễm Asen. Tuy nhiên chất lượng nguồn nước nguyên liệu liên tục bị ảnh hưởng bởi hoạt động xả thải vào hệ thống Sông Đáy, Sông Nhuệ. Nguồn nước nguyên liệu thường xuyên bị ô nhiễm cácz chỉ tiêu: Amoni, Nitrit, Pecmanganat. Có những thời điểm, nồng độ các chỉ tiêu cao vượt mức cho phép hàng chục lần.
Đoàn kiểm tra đã đi kiểm tra tại Nhà máy nước số 1, Nhà máy nước số 2 thuộc Công ty cổ phần Nước sạch Hà Nam và trạm cấp nước xã Đọi Sơn – Huyện Duy Tiên. Kết quả kiểm tra sơ bộ cho thấy các cơ sở cung cấp nước đã thực hiện các biện pháp tự kiểm tra, đánh giá bảo đảm chất lượng nước thành phẩm cung cấp cho người dân. Tuy nhiên, các cơ sở cung cấp nước vẫn chưa thực hiện đầy đủ công tác nội kiểm theo tần suất qui định, đặc biệt là đối với các chỉ tiêu nhóm B và nhóm C của QCVN 01: 2009/BYT.
Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh đã thực hiện việc giám sát ngoại kiểm định kỳ đối với các cơ sở cung cấp nước trên. Tuy nhiên, năng lực xét nghiệm của Trung tâm còn yếu, mới thực hiện xét nghiệm được 17/109 chỉ tiêu của QCVN 01: 2009/BYT. Kết quả kiểm tra của Trung tâm YTDP năm 2014 cho thấy chất lượng nước còn chưa đạt yêu cầu, đặc biệt là các chỉ tiêu Pecmanganat, Clo dư thường xuyên không đạt yêu cầu. Tỷ lệ mẫu nước xét nghiệm đạt chỉ tiêu vi sinh chỉ chiếm 76,67% (đối với nhà máy nước) và 62,5% (đối với trạm cấp nước khu vực nông thôn).

kiem-tra-lien-nganh-cong-tac-dam-bao-chat-luong-nuoc-an-uong-sinh-hoat-tren-dia-ban-tinh-ha-nam-239921

Ảnh 2: Đoàn công tác đi kiểm tra tại các cơ sở cung cấp nước

Kết thúc đợt kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh, đại diện các Sở ban ngành và các đơn vị liên quan để thông báo sơ bộ kết quả kiểm tra và đưa ra một số kiến nghị với UBND tỉnh để thực hiện công tác đảm bảo chất lượng nước ăn uống, sinh hoạt trên địa bàn tỉnh đạt kết quả tốt hơn trong thời gian tới như: Cần tăng cường vai trò trách nhiệm quản lý nhà nước và công tác phối hợp liên ngành trong hoạt động thanh tra, kiểm tra giám sát việc đảm bảo chất lượng nước của các ngành Y tế, Xây dựng và Nông nghiệp & Phát triển nông thôn; cần chỉ đạo các cơ sở cấp nước tập trung thực hiện nghiêm túc các chế độ tự kiểm tra, giám sát đảm bảo chất lượng nước và thực hiện các giải pháp kỹ thuật nhằm đảm bảo chất lượng nước cấp trong suốt quá trình vận hành, xử lý nước…
Tại buổi làm việc, đồng chí Trương Minh Hiến – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã thay mặt tỉnh Hà Nam cảm ơn Đoàn kiểm tra đã có những kiến nghị rất xác đáng đối với công tác quản lý và đảm bảo chất lượng nước trên địa bàn tỉnh và hoàn toàn đồng ý với những kiến nghị của Đoàn. Đồng thời, Đồng chí Phó chủ tịch cũng đã chỉ đạo các Sở, ngành thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của Đoàn kiểm tra để đảm bảo chất lượng nước ăn uống, sinh hoạt cho người dân.

kiem-tra-lien-nganh-cong-tac-dam-bao-chat-luong-nuoc-an-uong-sinh-hoat-tren-dia-ban-tinh-ha-nam-239922

Ảnh 3: Đoàn công tác làm việc với UBND tỉnh.

Bài và ảnh: Huy – Cường