Home / Sức khỏe Môi trường - Cộng đồng / Kiểm tra kết quả thực hiện chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn năm 2016 và một số hoạt động chủ yếu năm 2017 tại Sở Y tế tỉnh bắc Giang

Kiểm tra kết quả thực hiện chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn năm 2016 và một số hoạt động chủ yếu năm 2017 tại Sở Y tế tỉnh bắc Giang

Ngày 5/1/2017 tại Sở Y tế tỉnh Bắc Giang, đoàn công tác Cục Quản lý môi trường y tế đã tiến hành Kiểm tra kết quả thực hiện Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn năm 2016 và kế hoạch triển khai Chương trình năm 2017. Tham dự buổi làm việc, về phía Cục Quản lý môi trường y tế có PGS.TS. Nguyễn Thị Liên Hương - Cục trưởng làm Trưởng đoàn và cán bộ các Phòng thuộc Cục. Về phía Sở Y tế tỉnh Bắc Giang có Ông Bùi Thế Bừng - Phó Giám đốc Sở Y tế và các cán bộ Sở Y tế, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh.

Ông Bùi Thế Bừng – Phó Giám đốc Sở Y tế phát biểu khai mạc tại buổi làm việc

Năm 2016, mặc dù chưa có kinh phí để triển khai Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả do WB tài trợ nhưng Sở Y tế đã chỉ đạo đơn vị đầu mối là Trung tâm y tế dự phòng tỉnh chuẩn bị các công việc để triển khai Chương trình và bước đầu đem lại những kết quả đáng khích lệ. Sở Y tế đã chủ động xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình  năm 2016 và giai đoạn 2016 – 2020 cũng như các Kế hoạch tăng cường năng lực và Kế hoạch truyền thông thay đổi hành vi của từng năm và cả giai đoạn. Khảo sát chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình vệ sinh mới cho 14 nhà vệ sinh của Trạm y tế trong năm 2017. Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh đã xây dựng kế hoạch và phối hợp với Trung tâm Y tế các huyện tổ chức đi kiểm tra, giám sát, thẩm định các hộ gia đình nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách đã hoàn thành xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh tại 55 xã (trong số 135 xã tham gia Chương trình) trong 06 huyện với tổng số 1616 nhà  tiêu đã hoàn thành. Thời gian tới, Trung tâm y tế dự phòng tỉnh và huyện sẽ tiếp tục đi khảo sát và thẩm định nhà tiêu hộ gia đình các xã còn lại.

PGS. TS. Nguyễn Thị Liên Hương- Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đại diện Sở y tế, Trung tâm kiểm soát bênh tật tỉnh đã báo cáo công tác vệ sinh trên toàn tỉnh nói chung cũng như thảo luận, đánh giá và phân tích những thuận lợi, khó khăn khi triển khai Chương trình năm 2017 và đề xuất các giải pháp để đạt mục tiêu của hợp phần vệ sinh như: Số xã đạt vệ sinh toàn xã, số người hưởng lợi, tổng số nhà tiêu hộ gia đình, Trạm y tế, trường học phải hoàn thành. Một số khó khăn chính mà tỉnh đang gặp phải như: cách chọn xã vệ sinh toàn xã và nguồn kinh phí để triển khai các hoạt động của Chương trình.

Kết luận cuộc họp, PGS. TS. Nguyễn Thị Liên Hương Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế đề nghị: Sở Y tế, Trung tâm kiểm soát bệnh tật, Ban quản lý dự án và đơn vị tư vấn SNV phải chủ động, thực sự vào cuộc triển khai các hoạt động liên quan đến Hợp phần về vệ sinh; cần nghiên cứu kỹ các nội dung trong Văn kiện Chương trình, Sổ tay thực hiện Chương trình đảm bảo triển khai và thực hiện có hiệu quả Chương trình trong năm 2017. Các đơn vị và bên liên quan cũng cần phải rà soát lại nguồn vốn năm 2017, tiến độ giải ngân, định mức chi tiêu của tỉnh gửi về Cục Quản lý môi trường y tế để có hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời.

Bên cạnh đó, việc lựa chọn danh sách các xã tham gia thực hiện Chương trình giai đoạn 2017-2020 cũng còn nhiều khó khăn, vướng mắc. Để đảm bảo tiến độ, PGS. TS. Nguyễn Thị Liên Hương Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế cũng yêu cầu: Sở Y tế, Trung tâm kiểm soát bệnh tật và đơn vị tư vấn SNV tại tỉnh Báo cáo những nội dung sau về Cục: báo cáo việc chọn xã Vệ sinh toàn xã của tỉnh theo tiêu chí đề xuất của Ngân hàng Thế giới và những khó khăn vướng mắc và đề xuất giải pháp trong việc lựa chọn xã đạt Vệ sinh toàn xã.

Sau khi làm việc tại Sở Y tế, đoàn kiểm tra tiến hành đi kiểm tra thực địa tại xã Phồn Xương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang.

Đoàn công tác làm việc tại Trạm Y tế xã Phồn Xương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang.

PGS. TS. Nguyễn Thị Liên Hương Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế kiểm tra tại nhà vệ sinh hộ gia đình.

Đoàn công tác bàn luận sau khi kiểm tra nhà vệ sinh của các hộ gia đình

Duy Thành

Tin liên quan
Xem nhiều