Home / Sức khỏe Môi trường - Cộng đồng / Biến đổi khí hậu / Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam

Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa giới thiệu Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam (phiên bản cập nhật 2016) trong đó bao gồm 6 nội dung: 1. Các bản đồ thể hiện mức nhiệt độ trung bình, nhiệt độ tối cao trung bình, tối thấp trung bình […]

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa giới thiệu Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam (phiên bản cập nhật 2016) trong đó bao gồm 6 nội dung:
1. Các bản đồ thể hiện mức nhiệt độ trung bình, nhiệt độ tối cao trung bình, tối thấp trung bình theo các kịch bản nồng độ khí nhà kính trung bình, cao vào giữa và cuối thế kỷ 21 cho các mùa và năm.
2. Các bản đồ thể hiện mức thay đổi lượng mưa trung bình theo các kịch bản nồng độ khí nhà kính trung bình, cao vào giữa và cuối thế kỷ 21 cho các mùa và năm.
3. Bản đồ thể hiện kịch bản nước biển dâng trong thế kỷ 21 cho 7 khu vực ven biển (Móng Cái – Hòn Dáu – Đèo Ngang, Đèo Ngang – Đèo Hải Vân, Đèo Hải Vân – mũi Đại Lãnh, mũi Đại Lãnh – mũi Kê Gà, mũi Kê Gà – mũi Cà Mau, mũi Cà Mau – mũi Kiên Giang) theo các kịch bản nồng độ khí nhà kính thấp, trung bình, cao.
4. Các bản đồ nguy cơ ngập tương ứng với các mức nước biển dâng 50, 60, 70, 80, 90, 100 cm cho toàn dải ven biển Việt Nam, các tỉnh, thành phố ven biển và Đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng sông Cửu Long.
5. Các bảng số liệu thể hiện mức tăng nhiệt độ trung bình, mức thay đổi lượng mưa trung bình theo các thập kỷ từ năm 2020 đến 2100 cho 63 tỉnh, thành phố theo mùa và năm.
6. Các bản số liệu thể hiện kịch bản nước biển dâng trong thế kỷ 21 cho 7 khu vực ven biển theo các kịch bản nồng độ khí nhà kính thấp, trung bình, cao.
Đây sẽ là cơ sở để các bộ ngành, địa phương nghiên cứu trong quá trình hoạch định, cập nhật chiến lược, quy hoạch cũng như kế hoạch phát triển nền kinh tế xã hội của ngành, vùng địa phương…
Cục Quản lý môi trường y tế đăng tải nội dung Kịch bản để các đơn vị sử dụng tài liệu khi cần thiết. Chi tiết xin xem tại: http://vihema.gov.vn/tai-lieu/bien-doi-khi-hau

Tin liên quan
Xem nhiều