Home / Thanh tra kiểm tra / Kết luận Thanh tra số 414/KL-MT ngày 10/5/2017

Kết luận Thanh tra số 414/KL-MT ngày 10/5/2017

Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế công bố kết luận thanh tra số 414/KL-MT ngày 10/5/2017 về việc thực hiện các quy định của pháp luật đảm bảo chất lượng nước uống, nước sinh hoạt tại Công ty TNHH một thành viên  Cấp thoát nước - Môi trường Bình Dương.