Kết luận thanh tra số 838/KL-MT ngày 09/7/2019Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế công bố kết luận thanh tra số 838/KL-MT ngày 09/7/2019 về việc thực hiện các quy định của pháp luật đảm bảo chất lượng nước uống, nước sinh hoạt tại Công ty cổ phần nước sạch Quảng Ninh  

Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế công bố kết luận thanh tra số 838/KL-MT ngày 09/7/2019 về việc thực hiện các quy định của pháp luật đảm bảo chất lượng nước uống, nước sinh hoạt tại Công ty cổ phần nước sạch Quảng Ninh

KLTTra Cty CP nuoc sach Quang Ninh

 

Tải văn bản

Xem thêm ...