Kết luận thanh tra số 835/KL-MT ngày 09/7/2019Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế công bố kết luận thanh tra số 835/KL-MT ngày 09/7/2019 về việc thực hiện các quy định của pháp luật đảm bảo chất lượng nước uống, nước sinh hoạt tại Công ty TNHH một thành viên nước sạch Hà Đông  

Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế công bố kết luận thanh tra số 835/KL-MT ngày 09/7/2019 về việc thực hiện các quy định của pháp luật đảm bảo chất lượng nước uống, nước sinh hoạt tại Công ty TNHH một thành viên nước sạch Hà Đông
KLTTra Cty TNHH MTV nuoc sach Ha Dong

 

Tải văn bản

Xem thêm ...