Home / Thanh tra kiểm tra / Kết luận Thanh tra số 413/KL-MT ngày 10/5/2017

Kết luận Thanh tra số 413/KL-MT ngày 10/5/2017

Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế công bố kết luận thanh tra số 415/KL-MT ngày 10/5/2017 về việc thực hiện các quy định của pháp luật đảm bảo chất lượng nước uống, nước sinh hoạt tại Công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên