Home / Thanh tra kiểm tra / Kết luận thanh tra số 271/KL-MT ngày 20/3/2019

Kết luận thanh tra số 271/KL-MT ngày 20/3/2019

Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế công bố kết luận thanh tra số 271/KL-MT ngày 20/3/2019 về việc thực hiện các quy định của pháp luật đảm bảo chất lượng nước uống, nước sinh hoạt tại Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Kiên Giang