Home / Thanh tra kiểm tra / Kết luận thanh tra số 269/KL-MT ngày 20/3/2019

Kết luận thanh tra số 269/KL-MT ngày 20/3/2019

Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế công bố kết luận thanh tra số 269/KL-MT ngày 20/3/2019 về việc thực hiện các quy định của pháp luật đảm bảo chất lượng nước uống, nước sinh hoạt tại Công ty cổ phần cấp nước Sóc Trăng