Home / Thanh tra kiểm tra / Kết luận thanh tra chuyên ngành

Kết luận thanh tra chuyên ngành

Ngày 09 tháng 2 năm 2017 Cục Quản lý môi trường y tế có công văn số 72/KL-MT Kết luận thanh tra chuyên ngành về việc Thực hiện các quy định của pháp luật về sản xuất kinh doanh hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và […]