Home / Thanh tra kiểm tra / Kết luận thanh tra chuyên ngành

Kết luận thanh tra chuyên ngành

Ngày 09 tháng 2 năm 2017 Cục Quản lý môi trường y tế có công văn số 72/KL-MT Kết luận thanh tra chuyên ngành về việc Thực hiện các quy định của pháp luật về sản xuất kinh doanh hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và […]

Ngày 09 tháng 2 năm 2017 Cục Quản lý môi trường y tế có công văn số 72/KL-MT Kết luận thanh tra chuyên ngành về việc Thực hiện các quy định của pháp luật về sản xuất kinh doanh hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế tại 03 cơ sở trên địa bàn tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Hưng Yên.

KL TTr Hóa chất 2016

Tải tài liệu