Kết luận thanh tra chuyên ngành số 1720/KL-MT ngày 25/11/2019Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế công bố kết luận thanh tra chuyên ngành số 1720/KL-MT ngày 25/11/2019 về việc thực hiện các quy định của pháp luật về kiểm nghiệm. khảo nghiệm chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tếtại Viện Sốt […]

Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế công bố kết luận thanh tra chuyên ngành số 1720/KL-MT ngày 25/11/2019 về việc thực hiện các quy định của pháp luật về kiểm nghiệm. khảo nghiệm chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tếtại Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng thành phố Hồ Chí Minh

KL 1720

 

Tải văn bản

 

 

Xem thêm ...