Home / Thanh tra kiểm tra / Kết luận thanh tra chuyên ngành số 1172/KL-MT ngày 28/8/2019

Kết luận thanh tra chuyên ngành số 1172/KL-MT ngày 28/8/2019

Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế công bố kết luận thanh tra chuyên ngành số 1172/KL-MT ngày 28/8/2019 về việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế tại thành […]