Kết luận thanh tra chuyên ngành số 1172/KL-MT ngày 28/8/2019Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế công bố kết luận thanh tra chuyên ngành số 1172/KL-MT ngày 28/8/2019 về việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế tại thành […]

Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế công bố kết luận thanh tra chuyên ngành số 1172/KL-MT ngày 28/8/2019 về việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế tại thành phố Hà Nội

KL thanh tra

 

Tải văn bản

Xem thêm ...