Kết luận thanh ta số 1168/KL-MT ngày 27/8/2019Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế công bố kết luận thanh tra số 1168/KL-MT ngày 27/8/2019 về việc thực hiện các quy định của pháp luật đảm bảo chất lượng nước uống, nước sinh hoạt tại Công ty cổ phần VIWACO    

Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế công bố kết luận thanh tra số 1168/KL-MT ngày 27/8/2019 về việc thực hiện các quy định của pháp luật đảm bảo chất lượng nước uống, nước sinh hoạt tại Công ty cổ phần VIWACO

Kết luận thanh tra

 

Tải văn bản

 

Xem thêm ...