Home / Thanh tra kiểm tra / Kết luận thanh ta số 1168/KL-MT ngày 27/8/2019

Kết luận thanh ta số 1168/KL-MT ngày 27/8/2019

Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế công bố kết luận thanh tra số 1168/KL-MT ngày 27/8/2019 về việc thực hiện các quy định của pháp luật đảm bảo chất lượng nước uống, nước sinh hoạt tại Công ty cổ phần VIWACO