Home / Sức khỏe Môi trường - Cộng đồng / Quản lý chất lượng nước / Kế hoạch truyền thông cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, sử dụng nước sạch nông thôn tại tỉnh Nam Định giai đoạn 2019-2025 và tầm nhìn đến năm 2030

Kế hoạch truyền thông cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, sử dụng nước sạch nông thôn tại tỉnh Nam Định giai đoạn 2019-2025 và tầm nhìn đến năm 2030

 

Tin liên quan
Xem nhiều