Home / Trung tâm Thông tin MTYT / Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho cán bộ viên chức trường Đại học Y Hà Nội

Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho cán bộ viên chức trường Đại học Y Hà Nội

Trong hai ngày 1-2/12/2016, Trung tâm Thông tin môi trường y tế thuộc Cục Quản lý Môi trường Y tế – Bộ Y tế phối hợp với trường Đại học Y Hà Nội tổ chức tập huấn huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động cho gần 200 cán bộ lãnh đạo khoa/phòng và nhân […]

Trong hai ngày 1-2/12/2016, Trung tâm Thông tin môi trường y tế thuộc Cục Quản lý Môi trường Y tế – Bộ Y tế phối hợp với trường Đại học Y Hà Nội tổ chức tập huấn huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động cho gần 200 cán bộ lãnh đạo khoa/phòng và nhân viên của trường.
Tham dự và khai mạc lớp huấn luyện có TS. Tạ Văn Khoái – Phó Hiệu trưởng nhà trường, cùng các cán bộ lãnh đạo trưởng phó khoa/phòng và nhân viên của trường Đại học Y Hà Nội.


TS. Tạ Văn Khoái – Phó Hiệu trưởng Đại học Y Hà Nội phát biểu khai mạc lớp huấn luyện.

Trong bài phát biểu khai mạc TS. Tạ Văn Khoái nêu lên tầm quan trọng của công tác an toàn, vệ sinh lao động, và năm 2015 trường đã tổ chức 02 lớp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động. Năm 2016, trường tiếp tục tổ chức cho các cán bộ lãnh đạo quản lý, trưởng phó khoa, phòng và nhân viên trong trường được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

Các giảng viên giảng dạy tại lớp huấn luyện

Tại buổi huấn luyện, các học viên được các giảng viên truyền đạt những kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động như: văn bản quy phạm pháp luật, chế độ chính sách đối với người lao động, hướng dẫn xây dựng kế hoạch bảo hộ lao động, nghĩa vụ và quyền của người sử dụng lao động, người lao động trong công tác an toàn, vệ sinh lao động, sử dụng, vận hành an toàn các thiết bị áp lực trong ngành y tế…

  Các học viên thảo luận và làm bài kiểm tra

Thông qua lớp huấn luyện, các học viên được nâng cao kiến thức trong công tác đảm bảo An toàn vệ sinh lao động cũng như cách phòng chống và bảo vệ sức khỏe cho cán bộ y tế tại đơn vị được tốt hơn.
Lăng Thúy