Home / Trung tâm Thông tin MTYT / Huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động cho cán bộ lãnh đạo, quản lý y tế tại tỉnh Lân Đồng năm 2017

Huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động cho cán bộ lãnh đạo, quản lý y tế tại tỉnh Lân Đồng năm 2017

Huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động cho cán bộ lãnh đạo, quản lý y tế tại tỉnh Lân Đồng năm 2017 Trong 2 ngày 15/6 -16/6/2017, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Trung tâm Thông tin môi trường y tế thuộc Cục Quản lý môi trường y tế tổ […]

Huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động cho cán bộ lãnh đạo, quản lý y tế tại tỉnh Lân Đồng năm 2017
Trong 2 ngày 15/6 -16/6/2017, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Trung tâm Thông tin môi trường y tế thuộc Cục Quản lý môi trường y tế tổ chức lớp Huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động cho cán bộ lãnh đạo, quản lý y tế tỉnh Lân Đồng với sự tham dự của hơn 43 học viên là lãnh đạo các đơn vị y tế trong tỉnh. Tham dự và khai mạc lớp huấn luyện có TS. Trần Mạnh Hạ – Phó Giám đốc cùng chuyên viên phòng nghiệp vụ y Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng. Giảng viên của lớp là Lãnh đạo Trung tâm Thông tin môi trường y tế và các chuyên gia về an toàn, vệ sinh lao động.

TS. Trần Mạnh Hạ – Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng phát biểu khai mạc lớp huấn luyện
Phát biểu khai mạc lớp huấn luyện, TS. Trần Mạnh Hạ – Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng nêu rõ mục đích của Lớp huấn luyện là nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người sử dụng lao động, người lao động đối với công tác an toàn vệ sinh lao động; cải thiện điều kiện làm việc, bảo vệ tính mạng, sức khỏe người lao động, bảo đảm cho cán bộ trong ngành y tế được làm việc an toàn, hướng tới phát triển bền vững và tuân thủ các quy định của pháp luật, chăm sóc sức khỏe nhân viên y tế tại đơn vị mình ngày càng tốt hơn..

Các học viên tại lớp huấn luyện
Tại lớp huấn luyện, các học viên đã được nghe các chuyên gia về an toàn, vệ sinh lao động, truyền đạt những nội dung cơ bản về đặc điểm lao động, yếu tố tác hại và bệnh nghề nghiệp thường gặp đối với nhân viên Y tế; Tổng quan về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về An toàn, vệ sinh lao động; Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật An toàn, vệ sinh lao động; Hướng dẫn lập Hồ sơ vệ sinh môi trường lao động; Các quy định về An toàn, vệ sinh lao động; Phương pháp cải thiện điều kiện lao động và Văn hóa an toàn trong ngành y tế…
Cũng tại lớp huấn luyện, các học viên đã tổ chức trao đổi, thảo luận và được giải đáp trực tiếp một số vấn đề còn vướng mắc, qua đó, các cán bộ lãnh đạo của từng đơn vị đã có được những kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động trong ngành y tế và trách nhiệm quyền hạn của bộ máy quản lý trong việc thực hiện các quy định về an toàn, vệ sinh lao động.
Thông qua lớp huấn luyện, cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị y tế có thêm kiến thức và các kỹ năng để vận dụng vào đơn vị mình, nhằm xây dựng môi trường làm việc an toàn, bảo đảm quyền lợi và sức khỏe cho cán bộ, người lao động, góp phần thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Ông Đỗ Văn Thành – Giám đốc Trung tâm thông tin môi trường y tế, trao giấy chứng nhận cho các học viên tại lớp huấn luyện

Tin liên quan
Xem nhiều