Home / Trung tâm Thông tin MTYT / Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho cán bộ lãnh đạo, quản lý y tế tại tỉnh Khánh Hòa năm 2016

Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho cán bộ lãnh đạo, quản lý y tế tại tỉnh Khánh Hòa năm 2016

Trong các ngày từ 4-5/8/2016, Trung tâm Thông tin môi trường y tế thuộc Cục Quản lý môi trường y tế đã phối hợp với Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa tổ chức huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động cho cán bộ lãnh đạo, quản lý y tế trong toàn tỉnh. Tham dự […]

Trong các ngày từ 4-5/8/2016, Trung tâm Thông tin môi trường y tế thuộc Cục Quản lý môi trường y tế đã phối hợp với Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa tổ chức huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động cho cán bộ lãnh đạo, quản lý y tế trong toàn tỉnh.
Tham dự và khai mạc lớp huấn luyện có TS. BS. Lê Tấn Phùng – Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa, BSCKI. Đỗ Văn Thành – Giám đốc Trung tâm Thông tin môi trường y tế cùng các chuyên gia gồm có PGS.TS. Nguyễn Huy Nga; KS. Nguyễn Trung Sơn; TS. Nguyễn Thị Toán và hơn 40 cán bộ lãnh đạo, quản lý đến từ các bệnh viện, Trung tâm y tế trong tỉnh.

1.9.2016

Ts.Bs Lê Tấn Phùng – Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa khai mạc lớp huấn luyện.

Tại buổi khai mạc lớp huấn luyện Ts.Bs Lê Tấn Phùng – Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa đã đưa ra thực trạng về công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống bệnh nghề nghiệp và những vấn đề đang còn tồn tại ở các cơ sở y tế trong tỉnh… Sở Y tế phối hợp với Trung tâm Thông tin môi trường y tế tổ chức lớp huấn luyện là nhằm giúp cho các học viên nắm được những kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động, qua đó thực hiện tốt công tác An toàn, vệ sinh lao động và chăm sóc sức khỏe nhân viên tại đơn vị mình ngày càng tốt hơn.

1.1.9.2016

Các học viên tại lớp huấn luyện

Tại buổi huấn luyện, các học viên được các giảng viên truyền đạt những kiến thức cơ bản về Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015 có hiệu lực từ 01/7/2016, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn kèm theo (Nghị định số 37/2016/NĐ-CP, Nghị định số 39/2016/NĐ-CP, Nghị định số 44/2016/NĐ-CP và các Thông tư hướng dẫn), đặc biệt nhấn mạnh đến những nội dung điều chỉnh, bổ sung, đổi mới và chi tiết hóa các vấn đề chuyên sâu; các chế độ chính sách đối với người lao động, hướng dẫn xây dựng kế hoạch bảo hộ lao động; nghĩa vụ và quyền của người sử dụng lao động, người lao động; văn hóa trong công tác an toàn, vệ sinh lao động, sử dụng, vận hành an toàn các thiết bị áp lực trong ngành y tế…
Trong quá trình tham gia lớp huấn luyện, các học viên đã nghiêm túc học tập, những vấn đề chưa rõ các giảng viên đã giải thích và hướng dẫn cụ thể. Thông qua lớp huấn luyện, các học viên được nâng cao kiến thức trong công tác An toàn, vệ sinh lao động và bảo vệ sức khỏe cho cán bộ y tế.
Duy Thành