Home / Trung tâm Thông tin MTYT / Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho cán bộ lãnh đạo, quản lý y tế tại bệnh viện Phụ sản Trung ương

Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho cán bộ lãnh đạo, quản lý y tế tại bệnh viện Phụ sản Trung ương

Trong các ngày 18, 19 và 20, 22/7/2016, Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã phối hợp Cục Quản lý môi trường y tế tổ chức các lớp huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động cho gần 100 cán bộ quản lý của Bệnh viện từ cấp Trưởng – Phó các phòng/ban, Lãnh đạo của đơn vị.

Tham dự và khai mạc lớp huấn luyện có TS. Nguyễn Thị Liên Hương – Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế, PGS.TS Vũ Bá Quyết – Giám đốc Bệnh viện cùng các cán bộ lãnh đạo, quản lý Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

IMG_7577

TS. Nguyễn Thị Liên Hương – Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế phát biểu chỉ đạo tại lớp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

 Trong bài phát biểu khai mạc TS. Nguyễn Thị Liên Hương đã đưa ra thực trạng về công tác an toàn, vệ sinh lao động những năm gần đây tại các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế đã có nhiều chuyển biến tích cực, một số đơn vị đã thực hiện tốt, trong đó có Bệnh viện Phụ sản Trung ương, năm 2015 bệnh viện đã tổ chức 03 lớp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động làm các công việc có yếu tố nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động. Năm 2016, bệnh viện tiếp tục tổ chức cho các cán bộ lãnh đạo quản lý, trưởng phó khoa, phòng và toàn thể nhân viên bệnh viện được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

TS. Nguyễn Thị Liên Hương đánh giá cao sự quan tâm của Ban lãnh đạo bệnh viện đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động và mong qua lớp học này các học viên sẽ nắm được kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động phục vụ cho công tác khám chữa bệnh tại đơn vị ngày càng tốt hơn.

IMG_7566

PGS.TS. Vũ Bá Quyết – Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương phát biểu khai mạc lớp huấn luyện

Tại lớp huấn luyện, các cán bộ quản lý của Bệnh viện đã được giới thiệu, tham gia tìm hiểu sâu về Luật ATVSLĐ năm 2015, các Nghị định hướng dẫn kèm theo (nghị định 37/2016/NĐ-CP, nghị định 39/2016/NĐ-CP, nghị định 44/2016/NĐ-CP), đặc biệt nhấn mạnh đến những nội dung điều chỉnh, bổ sung, đổi mới và chi tiết hóa các vấn đề chuyên sâu; các chế độ chính sách đối với người lao động, hướng dẫn xây dựng kế hoạch bảo hộ lao động, nghĩa vụ và quyền của người sử dụng lao động, người lao động trong công tác an toàn, vệ sinh lao động, sử dụng, vận hành an toàn các thiết bị áp lực trong ngành y tế…

Các giảng viên đã đưa ra nhiều phương thức truyền đạt như thảo luận, tìm hiểu các ví dụ thực tế thông qua hình ảnh, đoạn phim, ví dụ tình huống thực tế… từ đó các học viên được nâng cao kiến thức cơ bản trong công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động và bảo vệ sức khỏe cho cán bộ y tế.

Duy Thành