Home / Trung tâm Thông tin MTYT / Huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động cho cán bộ lãnh đạo, quản lý y tế của các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động cho cán bộ lãnh đạo, quản lý y tế của các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Thực hiện Kế hoạch số 549/KH-BYT ngày 03/6/2014 của Bộ Y tế về việc thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW của Ban Bí thư  về đẩy mạnh công tác an toàn, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế trong ngành Y tế, Trong 2 ngày 01/6 và 30/7/2016, Trung tâm Thông tin môi trường y tế thuộc Cục Quản lý môi trường y tế phối hợp với Sở Y tế tỉnh Hải Dương tổ chức lớp “Huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động cho cán bộ lãnh đạo, quản lý y tế” cho hơn 60 học viên là cán bộ lãnh đạo quản lý y tế của các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Tham dự và khai mạc lớp huấn luyện có TS. Nguyễn Thị Liên Hương – Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế, ThS. BSCKII. Phạm Mạnh Cường – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hải Dương cùng các chuyên gia, giảng viên của Cục Quản lý môi trường y tế.

18.7_1

TS. Nguyễn Thị Liên Hương – Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế khai mạc lớp huấn luyện

 Trong bài phát biểu khai mạc TS. Nguyễn Thị Liên Hương đã đưa ra thực trạng về công tác an toàn vệ sinh lao động những năm gần đây cho thấy đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhưng ở một số đơn vị vẫn chưa thường xuyên quan tâm, công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho cán bộ, viên chức trong đơn vị có nhiều nơi chưa làm, hoặc làm chưa tốt… Ngành y tế là ngành lao động đặc thù, hầu hết các nhân viên phải làm trong điều kiện lao động có yếu tố tác hại là nguyên nhân gây bệnh nghề nghiệp và ảnh hưởng đến sức khỏe. Luật An toàn vệ sinh lao động đã qui định công tác quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động, chế độ, chính sách, trách nhiệm và quyền hạn của các tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động … Vì vậy, để hoạt động bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, nhân viên y tế của đơn vị được hiệu quả thì công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp cần được chú trọng và quan tâm hơn nữa…

18.7_2

ThS. BSCKII. Phạm Mạnh Cường – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hải Dương phát biểu tại buổi huấn luyện

Phát biểu tại buổi khai mạc, ThS. BSCKII. Phạm Mạnh Cường – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hải Dương nêu rõ cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị trong ngành y tế tỉnh Hải Dương học về công tác an toàn, vệ sinh lao động là thực hiện theo các quy định của Nhà nước và Bộ Y tế, các cán bộ trong lớp học cần tiếp thu tốt để khi về đơn vị tiếp tục thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động tại cơ sở mình…

18.7_3

PGS. TS. Nguyễn Huy Nga giảng bài tại lớp huấn luyện

Tại buổi huấn luyện, các học viên được các giảng viên truyền đạt những kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động: văn bản quy phạm pháp luật, chế độ chính sách đối với người lao động, hướng dẫn xây dựng kế hoạch bảo hộ lao động, nghĩa vụ và quyền của người sử dụng lao động, người lao động trong công tác an toàn, vệ sinh lao động, sử dụng, vận hành an toàn các thiết bị áp lực trong ngành y tế…

18.7_4

Toàn cảnh lớp huấn luyện

Thông qua lớp huấn luyện, các học viên được nâng cao kiến thức cơ bản trong công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động và bảo vệ sức khỏe cho cán bộ y tế, được hướng dẫn việc thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động và chăm sóc sức khỏe nhân viên tại cơ sở y tế mình đang công tác ngày càng tốt hơn nữa.

Duy Thành