Home / Trung tâm Thông tin MTYT / Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Trong 2 ngày 09/5 và 10/5/2017, Trung tâm Thông tin môi trường y tế- thuộc Cục Quản lý môi trường y tế phối hợp với Sở Y tế tỉnh Điện Biên tổ chức lớp “Huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động cho cán bộ lãnh đạo, quản lý cơ sở y tế năm 2017”. […]

Trong 2 ngày 09/5 và 10/5/2017, Trung tâm Thông tin môi trường y tế- thuộc Cục Quản lý môi trường y tế phối hợp với Sở Y tế tỉnh Điện Biên tổ chức lớp “Huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động cho cán bộ lãnh đạo, quản lý cơ sở y tế năm 2017”. Tham dự lớp huấn luyện có Ông Lương Đức Sơn – Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Điện Biên, một số chuyên viên phòng Nghiệp vụ Y thuộc Sở Y tế và hơn 70 học viên là các cán bộ lãnh đạo, quản lý của các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Ông Lương Đức Sơn – Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Điện Biên khai mạc lớp huấn luyện.

            Phát biểu khai mạc lớp huấn luyện, Ông Lương Đức Sơn – Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Điện Biên cho biết: Tháng 6/2014 Sở Y tế cũng đã phối hợp với Trung tâm Thông tin môi trường y tế – Cục Quản lý môi trường y tế huấn luyện 01 lớp An toàn,  vệ sinh lao động cho cán bộ lãnh đạo, quản lý cơ sở y tế. Hướng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2017, xuất phát từ thực tế, thực hiện Luật An toàn, vệ sinh lao động và các quy định của Nhà nước về công tác an toàn, vệ sinh lao động, Sở Y tế đã tổ chức lớp huấn luyện chao cán bộ lãnh đạo, quản lý ngành y tế của tỉnh. Lớp huấn luyện nhằm cung cấp kiến thức và trang bị những kỹ năng về việc đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động; chính sách, chế độ đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; trách nhiệm và quyền hạn của các tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động và quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động… Vì vậy, để hoạt động bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, nhân viên y tế của đơn vị được hiệu quả thì công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp, cần được chú trọng và quan tâm hơn nữa.

Tại buổi huấn luyện, các học viên được các giảng viên truyền đạt những kiến thức cơ bản về chính sách, pháp luật của công tác an toàn, vệ sinh lao động, quyền lợi và nghĩa vụ của bản thân mình và nghĩa vụ của cá nhân đối với đơn vị, đồng nghiệp trong công tác an toàn vệ sinh lao động…

Toàn cảnh lớp huấn luyện

Thông qua lớp tập huấn, các học viên được nâng cao kiến thức cơ bản trong công tác đảm bảo An toàn vệ sinh lao động cũng như cách phòng chống và bảo vệ sức khỏe cho cán bộ y tế. Giúp cho công tác An toàn vệ sinh lao động chăm sóc sức khỏe nhân viên tại cơ sở y tế mình đang công tác ngày càng tốt hơn nữa.

Kết thúc khóa Huấn luyện, các học viên sau khi hoàn thành bài kiểm tra và đạt yêu cầu đã được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động theo quy định.

 Duy Thành

TAGS