Hội thảo về “Xây dựng nội dung thực hiện công ước Minamata trong lĩnh vực Y tế” tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà NẵngTháng 11/2019, tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, Trong khuôn khổ hợp tác với Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam, Cục Quản lý môi trường y tế đã tổ chức 03 hội thảo “Xây dựng nội dung thực hiện công ước Minamata trong lĩnh vực y tế”. […]

Tháng 11/2019, tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, Trong khuôn khổ hợp tác với Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam, Cục Quản lý môi trường y tế đã tổ chức 03 hội thảo “Xây dựng nội dung thực hiện công ước Minamata trong lĩnh vực y tế”. Hội thảo được tổ chức với sự tham gia của đại diện Cục Hóa chất – Bộ công thương, đại diện một số Viện thuộc hệ y tế dự phòng, đại diện Sở Y tế, một số bệnh viện và trung tâm y tế dự phòng/trung tâm kiểm soát bệnh tật một số tỉnh.

PGS.TS Lương Mai Anh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tếphát biểu tại Hội thảo

Sự nguy hiểm của thủy ngân đối với sức khỏe con người và môi trường đã dẫn tới sự ra đời của Công ước Minamata về thủy ngân. Công ước Minamata về thủy ngân làm một công cụ pháp lý toàn cầu về thủy ngân được thông qua tại Minamata Nhật bản vào tháng 10 năm 2013. Mục tiêu của Công ước là bảo vệ con người và môi trường khỏi tác hại của của thủy ngân. Công ước chính thức có hiệu lực thi hành tại Việt Nam từ ngày 21/9/2017 sau khi được 76 nước phê duyệt tham gia trong đó có Việt Nam.
Nhiệm vụ thực hiện Công ước Minamata thuộc trách nhiệm của nhiều Bộ, ngành và Bộ Công Thương là cơ quan đầu mối. Để thực hiện Công ước Minamata, Bộ Công Thương đang phối hợp với các Bộ liên quan xây dựng Nghị định của Chính phủ thực hiện Công ước Minamata. Trong đó, Bộ Y tế chịu trách nhiệm xây dựng các nội dung liên quan đến lĩnh vực y tế.
Cục Quản lý môi trường y tế và Vụ Pháp chế Bộ Y tế đang phối hợp xây dựng các nội dung theo phân công nêu trên.
Hội thảo nhằm mục đích xin ý kiến các đơn vị liên quan về các nội dung dự kiến đưa vào Nghị định thực hiện Công ước Minamata. Để đảm bảo Nghị định được ban hành với đầy đủ nội dung và khả thi khi thực hiện, tôi xin đề nghị các đại biểu tích cực đóng góp ý kiến để nhóm biên tập tổng hợp và trình Lãnh đạo Bộ dự thảo các quy định thực hiện Công ước Minamata trong lĩnh vực y tế.
Tại buổi hội thảo, Cục Quản lý môi trường y tế đã lắng nghe ý kiến của các đơn vị chia sẻ về công tác quản lý, sử dụng các thiết bị y tế có chứa thủy ngân và ý kiến đề xuất, góp s của các đơn vị về các nội dung dự kiến đưa vào Nghị định thực hiện Công ước Minamata
Một số hình ảnh tại hội thảo:

Thanh Hảo

Xem thêm ...