Hội thảo khoa học về quan trắc, giám sát môi trường bệnh việnNgày 25 – 26/5/2017, tại TP. Nha Trang tỉnh Khánh Hòa, Cục Quản lý môi trường y tế đã tổ chức Hội thảo khoa học về quan trắc, giám sát môi trường tại các bệnh viện, giai đoạn 2014-2016. TS. Nguyễn Thanh Hà – Phó Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế chủ […]

Ngày 25 – 26/5/2017, tại TP. Nha Trang tỉnh Khánh Hòa, Cục Quản lý môi trường y tế đã tổ chức Hội thảo khoa học về quan trắc, giám sát môi trường tại các bệnh viện, giai đoạn 2014-2016. TS. Nguyễn Thanh Hà – Phó Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế chủ trì Hội thảo.
Tham dự hội thảo có đại diện các Sở Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng một số tỉnh/ thành phố; Trung tâm Quan trắc môi trường thuộc Tổng Cục môi trường, các Bệnh viện, Viện chuyên ngành trực thuộc Bộ Y tế và các Bệnh viện tuyến tỉnh của Khánh Hòa,
Phát biểu tại Hội thảo, TS. Nguyễn Thanh Hà đã nêu lên tầm quan trọng của công tác quan trắc, giám sát môi trường tại bệnh viện, đồng thời nhấn mạnh mục đích của Hội thảo là chia sẻ các kết quả thực hiện quan trắc môi trường trong 3 năm vừa qua và cùng thảo luận, đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường hơn nữa công tác quan trắc môi trường trong thời gian tới.

TS. Nguyễn Thanh Hà – Phó Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế phát biểu tại Hội thảo
Tại Hội thảo, các đại biểu đã nghe báo cáo của Cục Quản lý môi trường y tế về đánh giá kết quả sau 3 năm triển khai thực hiện Thông tư số 31/2013/TT-BYT về quan trắc tác động môi trường từ hoạt động khám chữa bệnh của bệnh viện. Các Viện chuyên ngành: Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường, Viện Y tế công cộng TP. HCM, Viện Pasteur Nha Trang và Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên báo cáo về kết quả quan trắc, giám sát môi trường tại các bệnh viện của 4 khu vực trên cả nước. Kết quả quan trắc đã cho thấy được thực trạng môi trường và việc thực hiện công tác quản lý chất thải y tế theo quy định tại các bệnh viện trong cả nước, bao gồm bệnh viện tuyến TƯ, tuyến tỉnh/thành phố và một số bệnh viện tuyến huyện. Tuy nhiên do hạn chế, khó khăn về kinh phí, nguồn nhân lực, công tác quan trắc, giám sát môi trường tại một số bệnh viện vẫn chưa đầy đủ theo quy định. Cũng tại Hội thảo các đại biểu đã nghe đại diện của Trung tâm Quan trắc môi trường thuộc Tổng Cục môi trường chia sẻ về các quy định quan trắc môi trường nói chung và quan trắc môi trường y tế nói riêng. Đặc biệt, tại Hội thảo các đại biểu đã thảo luận và đóng góp những ý kiến về những tồn tại, khó khăn và đề xuất giải pháp tăng cường hiệu quả công tác quan trắc, giám sát môi trường tại bệnh viện góp phần bảo vệ sức khỏe cho nhân viên y tế, bệnh nhân, người dân và bảo vệ môi trường.


Các đại biểu tại Hội thảo
Kết luận Hội thảo, TS. Nguyễn Thanh Hà, Phó Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế đánh giá cao những nỗ lực, kết quả đạt được của các bệnh viện trong công tác quan trắc, giám sát môi trường trong 3 năm, đồng thời cũng nhấn mạnh để tăng cường hơn nữa công tác quan trắc, giám sát môi trường nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản lý chất thải y tế, các bệnh viện cần xây dựng kế hoạch quan trắc môi trường định kỳ hàng năm và bố trí kinh phí để triển khai thực hiện đầy đủ theo quy định; Thực hiện báo cáo quan trắc môi trường bệnh viện đúng quy định; Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị; Và hướng dẫn tập huấn, phổ biến định kỳ các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành trong lĩnh vực bảo vệ môi trường cho nhân viên y tế.
Bài và ảnh: Hữu Hùng

Xem thêm ...