Hội nghị sơ kết dự án “Cải thiện vệ sinh cộng đồng dựa trên kết quả- WASHOBA”Ảnh: TS. Nguyễn Thị Liên Hương, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Quản lý môi trường y tế phát biểu khai mạc và chủ trì Hội nghị Ngày 11- 12/6/2015, tại Bình Định, Cục Quản lý môi trường y tế phối hợp với Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ tổ chức Hội nghị sơ kết […]

Ảnh: TS. Nguyễn Thị Liên Hương, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Quản lý môi trường y tế phát biểu khai mạc và chủ trì Hội nghị

Ngày 11- 12/6/2015, tại Bình Định, Cục Quản lý môi trường y tế phối hợp với Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ tổ chức Hội nghị sơ kết dự án “Cải thiện vệ sinh cộng đồng dựa trên kết quả – WASHOBA”. Tham dự Hội nghị có đại diện của Ủy ban nhân dân, đại diện Lãnh đạo của Hội Liên hiệp phụ nữ; Sở Y tế và Trung tâm Y tế dự phòng của 4 tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang, Bình Định và Bến Tre; đại diện Ban quản lý dự án 15 xã của tỉnh Bình Định.

Với sự hỗ trợ của Bộ Ngoại Giao và Thương Mại Úc, Cục Quản lý môi trường y tế phối hợp với tổ chức Đông Tây Hội Ngộ triển khai Dự án “Cải thiện vệ sinh cộng đồng dựa trên kết quả – WASHOBA” từ năm 2013 – 2017 tại 60 xã thuộc 11 huyện của 4 tỉnh: Thái Nguyên, Bắc Giang, Bình Định và Bến Tre. Mục tiêu của Dự án nhằm cải thiện vệ sinh môi trường, giảm các bệnh lây nhiễm qua nguồn nước, thay đổi thói quen hành vi vệ sinh của người dân với kết quả đầu ra dự kiến là 17.000 hộ nghèo, cận nghèo và hộ gia đình khó khăn, 4.000 hộ lan tỏa xây nhà tiêu hợp vệ sinh theo Quy chuẩn quốc gia của Bộ Y tế.

Theo kết quả báo cáo của Dự án, đến ngày 01/6/2015 có 5.775 nhà tiêu hợp vệ sinh của các hộ gia đình nghèo, cận nghèo và hộ gia đình khó khăn đã hoàn thành đạt 33,97% chỉ tiêu kế hoạch. Bên cạnh đó, các hoạt động đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ đã được đẩy mạnh; mạng lưới triển khai từ cấp tỉnh đến cấp xã đã được thiết lập; các hộ gia đình nghèo, cận nghèo và hộ gia đình khó khăn là đối tượng hưởng lợi được hỗ trợ tiếp cận các nguồn tài chính, kỹ thuật nhà tiêu giá thành hợp lý. Tuy vậy, kết quả báo cáo cũng cho thấy số nhà tiêu hoàn thành chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch, các loại nhà tiêu giá thành thấp chưa được áp dụng nhiều ở các xã dự án, nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội chưa đáp ứng được nhu cầu vay của các hộ dân.

Tại Hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận về những tồn tại, vướng mắc và biện pháp tháo gỡ để đạt được các chỉ tiêu đề ra trong kế hoạch, trong đó vai trò tham mưu của Trung tâm y tế dự phòng đối với Ủy ban nhân dân tỉnh, sự phối hợp giữa các ban ngành, đoàn thể liên quan, các giải pháp truyền thông, vận động và các mô hình nhà tiêu cho các đối tượng nghèo và cận nghèo là rất quan trọng .

hoi-nghi-so-ket-du-an-cai-thien-ve-sinh-cong-dong-dua-tren-ket-qua-washoba-239781

Ảnh: Ông Nguyễn Quang Quỳnh, Giám đốc Quốc gia Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị thống nhất trong thời gian tới, từng địa phương cần phân công cụ thể nhiệm vụ của các thành viên Ban quản lý điều hành Dự án; xây dựng kế hoạch, lộ trình vận động các hộ gia đình theo từng quí; triển khai mô hình nhà tiêu tự hoại giá rẻ, nhà tiêu ống bi bê tông đến các xã có tỷ lệ nhà tiêu hợp vệ sinh thấp. Ngoài ra, các tỉnh cần vận động nguồn lực hỗ trợ hộ gia đình xây nhà tiêu từ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, các quĩ tương trợ của Hội phụ nữ tỉnh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, huy động các đoàn thể để hỗ trợ các hộ gia đình ngày công, vật tư, gạch, cát, sỏi, tranh, tre, nứa, lá.

hoi-nghi-so-ket-du-an-cai-thien-ve-sinh-cong-dong-dua-tren-ket-qua-washoba-239782
Ảnh: Đại biểu chia nhóm thảo luận về các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc

Sau Hội nghị, từng tỉnh Dự án cần có các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc như: (1) tỉnh Bến Tre cần tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp phối hợp các nguồn lực, đẩy mạnh công tác truyền thông, cung cấp vốn vay và giới thiệu mô hình nhà tiêu tự hoại ống bi bê tông; (2) tỉnh Bắc Giang tuyên truyền giới thiệu mô hình nhà tiêu tự hoại giá rẻ, hỗ trợ các hộ nghèo vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội; (3) tỉnh Thái Nguyên tăng cường sự phối hợp giữa Hội phụ nữ huyện và Trung tâm Y tế dự phòng huyện để thẩm định nhà tiêu; (4) tỉnh Bình Định tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về vệ sinh, giải quyết tình trạng phóng uế bừa bãi và tăng cường giải pháp nhà tiêu giá rẻ phù hợp với thu nhập, điều kiện địa hình ở các xã Dự án. Với sự chỉ đạo quyết liệt, sự phối hợp tốt các nguồn lực và kỹ thuật phù hợp, trong thời gian tiếp theo 4 tỉnh sẽ hoàn thành thêm 11.225 nhà tiêu hợp vệ sinh, góp phần cải thiện vệ sinh môi trường và thay đổi hành vi của người dân đạt mục tiêu Dự án đã đề ra./

Phạm Quang

Xem thêm ...