Home / Thông tin nội bộ / Hội nghị Phổ biến Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải y tế

Hội nghị Phổ biến Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải y tế

Sáng 31/3 tại Hà Nội, Cục Quản lý môi trường y tế - Bộ Y tế phối hợp với Ban Quản lý dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện tổ chức Hội nghị Phổ biến Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên và môi trường quy định về quản lý chất thải y tế. Tham dự Hội nghị có TS. Nguyễn Thị Liên Hương – Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế và đại diện lãnh đạo Cục Quản lý chất thải và cải thiện môi trường - Tổng Cục Môi trường, cùng hơn 200 đại biểu đến từ các Sở Y tế tỉnh/thành phố, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế ở phía Bắc.

Để hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, Nghị định năm 2015 của Chính phủ quy định về quản lý chất thải y tế và phế liệu, Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 Quy định về quản lý chất thải y tế (Thay thế Quyết định số 43/2007/QĐ-BYT).  Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ban hành đã đáp ứng được các yêu cầu về quản lý chất thải y tế theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường mới và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, đồng thời tháo gỡ được những khó khăn, tồn tại và nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý chất thải y tế.

11

TS. Nguyễn Thị Liên Hương – Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, TS. Nguyễn Thị Liên Hương – Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế đã giới thiệu ngắn gọn các nội dung chính của Thông tư nêu trên và cho biết: “Hội nghị tập huấn này nhằm phổ biến và hướng dẫn các Sở Y tế tỉnh/thành phố, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên và môi trường quy định về quản lý chất thải y tế”.

222

TS. Nguyễn Thanh Hà – Phó Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế giới thiệu Thông tư tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe TS. Nguyễn Thanh Hà – Phó Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế giới thiệu những Quy định chung và những điểm mới trong Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT và được các chuyên gia tư vấn phổ biến chi tiết nội dung của Thông tư bao gồm việc phân định, phân loại, thu gom, lưu giữ, giảm thiểu, tái chế chất thải y tế và những Quy định về chế độ báo cáo, hồ sơ quản lý và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan trong quản lý chất thải y tế cũng như các văn bản pháp luật liên quan đến đánh giá tác động môi trường (ĐTM), kế hoạch BVMT, và đề án BVMT…

33

Quang cảnh Hội nghị

Các đại biểu đã được giải đáp những thắc mắc về các nội dung liên quan trong Thông tư nêu trên nhằm áp dụng và triển khai văn bản trong thực tế.

Kết luận tại Hội nghị, TS. Nguyễn Thanh Hà – Phó Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế đánh giá cao và ghi nhận những ý kiến trao đổi của các đại biểu, nhấn mạnh tầm quan trọng và ý nghĩa của việc phổ biến và thực thi các văn bản pháp luật, văn bản hướng dẫn giúp cho việc cập nhật thông tin, nâng cao kiến thức về quản lý chất thải góp phần bảo vệ môi trường trong các cơ sở y tế nói riêng và môi trường nói chung.

Duy Thành