Thông tư số 25/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điện từ trường tần số công nghiệp – Mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tần số công nghiệp tại nơi làm việcDownload Version Download 53 File Size 893.65 KB File Count 1 Create Date 21/03/2017 Last Updated 18/02/2020 Thông tư số 25/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điện từ trường tần số công nghiệp - Mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tần số công nghiệp tại nơi làm […]

  • Version
  • Download 53
  • File Size 893.65 KB
  • File Count 1
  • Create Date 21/03/2017
  • Last Updated 18/02/2020

Thông tư số 25/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điện từ trường tần số công nghiệp - Mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tần số công nghiệp tại nơi làm việc