Thông tư liên tịch 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT quy định về quản lý chất thải y tếDownload Version Download 445 File Size 196.00 KB File Count 1 Create Date 08/07/2019 Last Updated 01/11/2019 Thông tư liên tịch 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT quy định về quản lý chất thải y tế Phụ lục: phu-luc-thong-tu-lien-tich-58-2015-byt-btnmt-ve-qlctyt

  • Version
  • Download 445
  • File Size 196.00 KB
  • File Count 1
  • Create Date 08/07/2019
  • Last Updated 01/11/2019

Thông tư liên tịch 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT quy định về quản lý chất thải y tế

Phụ lục: phu-luc-thong-tu-lien-tich-58-2015-byt-btnmt-ve-qlctyt