Thông tư số 13/2016/TT-BLĐTBXH ngày 16/6/2016 Ban hành danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao độngDownload Version Download 174 File Size 710.63 KB File Count 1 Create Date 01/03/2018 Last Updated 18/02/2020 Thông tư số 13/2016/TT-BLĐTBXH ngày 16/6/2016 Ban hành danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động

  • Version
  • Download 174
  • File Size 710.63 KB
  • File Count 1
  • Create Date 01/03/2018
  • Last Updated 18/02/2020

Thông tư số 13/2016/TT-BLĐTBXH ngày 16/6/2016 Ban hành danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động