Quyết định 5083/QĐ-BYT ngày 29/10/2019 Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Quản lý môi trường y tế thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế quy định tại Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủDownload Version Download 111 File Size 1.14 MB File Count 1 Create Date 18/02/2020 Last Updated 18/02/2020 Quyết định 5083/QĐ-BYT ngày 29/10/2019 Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Quản lý môi trường y tế thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế quy định tại […]

  • Version
  • Download 111
  • File Size 1.14 MB
  • File Count 1
  • Create Date 18/02/2020
  • Last Updated 18/02/2020

Quyết định 5083/QĐ-BYT ngày 29/10/2019 Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Quản lý môi trường y tế thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế quy định tại Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ