Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 Quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnhDownload Version Download 200 File Size 19.41 MB File Count 1 Create Date 22/03/2017 Last Updated 18/02/2020 Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 Quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

  • Version
  • Download 200
  • File Size 19.41 MB
  • File Count 1
  • Create Date 22/03/2017
  • Last Updated 18/02/2020

Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 Quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh