Kế hoạch thích ứng với Biến đổi khí hậu của ngành y tế giai đoạn 2018-2025 và tầm nhìn đến năm 2030Download Version Download 323 File Size 90.44 KB File Count 1 Create Date 26/07/2018 Last Updated 01/11/2019 Kế hoạch thích ứng với Biến đổi khí hậu của ngành y tế giai đoạn 2018-2025 và tầm nhìn đến năm 2030

  • Version
  • Download 323
  • File Size 90.44 KB
  • File Count 1
  • Create Date 26/07/2018
  • Last Updated 01/11/2019

Kế hoạch thích ứng với Biến đổi khí hậu của ngành y tế giai đoạn 2018-2025 và tầm nhìn đến năm 2030