Công văn số 495/BYT-MT ngày 06/2/2020 Hướng dẫn quản lý chất thải y tế và xử lý thi hài bệnh nhân tử vong do nhiễm nCoVDownload Version Download 395 File Size 3.65 MB File Count 1 Create Date 07/02/2020 Last Updated 18/02/2020 Công văn số 495/BYT-MT ngày 06/2/2020 Hướng dẫn quản lý chất thải y tế và xử lý thi hài bệnh nhân tử vong do nhiễm nCoV

  • Version
  • Download 395
  • File Size 3.65 MB
  • File Count 1
  • Create Date 07/02/2020
  • Last Updated 18/02/2020

Công văn số 495/BYT-MT ngày 06/2/2020 Hướng dẫn quản lý chất thải y tế và xử lý thi hài bệnh nhân tử vong do nhiễm nCoV