Danh mục đơn vị đủ điều kiện đo, kiểm tra môi trường lao động theo Thông tư 19/2011/TT-BYT ngày 06/6/2011Download Version Download 2550 File Size 184.49 KB File Count 1 Create Date 02/11/2016 Last Updated 01/11/2019 Danh mục đơn vị đủ điều kiện đo, kiểm tra môi trường lao động theo Thông tư 19/2011/TT-BYT ngày 06/6/2011 Ngày 25/01/2016, Cục Quản lý môi trường y tế ban hành Công văn số 29/MT công bố danh […]

  • Version
  • Download 2550
  • File Size 184.49 KB
  • File Count 1
  • Create Date 02/11/2016
  • Last Updated 01/11/2019

Danh mục đơn vị đủ điều kiện đo, kiểm tra môi trường lao động theo Thông tư 19/2011/TT-BYT ngày 06/6/2011

Ngày 25/01/2016, Cục Quản lý môi trường y tế ban hành Công văn số 29/MT công bố danh mục các đơn vị đủ điều kiện đo, kiểm tra môi trường lao động theo Thông tư số 19/2011/TT-BYT ngày 06/6/2011.