Đoàn công tác của Cục Quản lý môi trường y tế kiểm tra công tác quản lý chất thải y tế và kế hoạch triển khai cơ sở y tế Xanh- Sạch- Đẹp tại tỉnh Nghệ AnNgày 19/11/2018, Đoàn công tác của Cục Quản lý môi trường y tế do TS. Nguyễn Thanh Hà- Phó Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác quản lý chất thải y tế và kế hoạch triển khai cơ sở y tế Xanh-Sạch-Đẹp tại Sở […]

Ngày 19/11/2018, Đoàn công tác của Cục Quản lý môi trường y tế do TS. Nguyễn Thanh Hà- Phó Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác quản lý chất thải y tế và kế hoạch triển khai cơ sở y tế Xanh-Sạch-Đẹp tại Sở Y tế tỉnh Nghệ An.
Tiếp Đoàn công tác có Ông Dương Đình Chỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An và đại diện lãnh đạo phòng Nghiệp vụ Y, phòng Kế hoạch tổng hợp, Chánh Thanh tra Sở. Theo báo cáo của Sở Y tế, trên địa bàn tỉnh Nghệ An khối dự phòng có 15 cơ sở, Khối khám chữa bệnh có 528 cơ sở bao gồm 4 trung tâm y tế tuyến tỉnh có giường bệnh, 10 bệnh viên tuyến tỉnh, 2 bệnh viện đa khoa khu vực, 13 bệnh viện tư nhân, 07 bệnh viện đa khoa tuyến huyện, 12 trung tâm y tế có giường bệnh và 480 trạm y tế xã phường. Năm 2018, Sở Y tế đã tổ chức triển khai tập huấn cho các cơ sở y tế trên địa bàn bao gồm hệ thống y tế nhà nước và hệ thống y tế tư nhân để đảm bảo thực hiện đúng quy định bảo vệ môi trường tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh theo Thông tư liên tịch số số 58/2015/TTLT – BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ Y tế – Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải y tế; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xử lý triệt để ô nhiễm môi trường tại 6 bệnh viện nằm trong Quyết định số 1788/QĐ-TTg ngày 01/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ.
Về việc thực hiện cơ sở y tế Xanh-Sạch-Đẹp, thực hiện Quyết định số 3638/QĐ-BYT ngày 15/7/2016 của Bộ Y tế, Sở Y tế Nghệ An đã ban hành Quyết định ngày 27/12/2016 về việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai cơ sở y tế Xanh-Sạch-Đẹp ngành Y tế Nghệ An do Lãnh đạo Sở Y tế làm trưởng Ban và Chủ tịch Công đoàn là phó Trưởng ban. Xây dựng Kế hoạch số 174/KH-SYT ngày 27/7/2016 về việc Triển khai cơ sở y tế Xanh-Sạch-Đẹp ngành Y tế Nghệ An. Đến nay, 100% các đơn vị trực thuộc đều đã thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện cơ sở y tế Xanh-Sạch-Đẹp. Sở Y tế đã chỉ đạo các đơn vị kiểm tra công tác. Năm 2018, Sở Y tế đã thành lập Đoàn Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý cơ sở y tế và triển khai kế hoạch cơ sở y tế Xanh-Sạch-Đẹp đồng thời tổng hợp báo cáo về Sở Y tế. Đến nay, các đơn vị trực thuộc đã thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị.

Một góc Xanh-Sạch Đẹp của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An
Về tiến độ xử lý triệt để ô nhiễm môi trường theo Quyết định số 1788/QĐ-TTg: Trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 6 bệnh viện gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng phải xử lý triệt để trong giai đoạn 2016-2019, hiện đã có 10/16 cơ sở y tế đã được Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An chứng nhận hoàn thành xử lý triệt để ô nhiễm môi trường, đến nay đa số cơ sở y tế đã khắc phục hệ thống xử lý chất thải lỏng, chỉ số quan trắc đạt tiêu chuẩn và đã làm hồ sơ gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An chờ phê duyệt. Riêng Bệnh viện Đa khoa Đô Lương và Trung tâm Y tế Tân Kỳ đã đàm phán đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải lỏng bằng nguồn vốn ODA , dự kiến cuối năm 2019 sẽ hoàn thành. Về thực trạng quản lý chất thải rắn y tế: 100% bệnh viện đã tuân thủ đúng các quy định về phân loại, thu gom và vận chuyển chất thải y tế. Có 20 đơn vị có hệ thống xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tại chỗm có 19 hệ thống đang hoạt ông tốt, chỉ có Trung tâm Y tế Quỳ Châu hoạt động khongo thường xuyên do số lượng không nhiều. Các đơn vị còn lại đã ký hợp đồng với đơn vị có giấy phép xử lý chất thải rắn nguy hại để vận chuyển xử lý. Đối với chất thải thông thường, các cơ sở y tế đã ký hợp đồng với Công ty Môi trường đô thị vận chuyển và xử lý.
Mặc dù đạt được một số kết quả nhất định nhưng tỉnh Nghệ An còn gặp một số khó khăn như: một bộ phận cán bộ y tế chưa có kiến thức về quản lý chất thải y tế, chưa có ý thức trong việc phân loại, thu gom và xử lý chất thải y tế. Do đó cần tiếp tục được tập huấn trong thời gian tới. Ngoài ra, kinh phí chi cho vận hành, bảo dưỡng hệ thống xử lý chất thải y tế và quan trắc môi trường y tế tại các bệnh viện hiện còn gặp nhiều khó khăn. Sau nghe báo cáo, đoàn đã trực tiếp đến kiểm tra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An, Bệnh viện Đa khoa huyện Nam Đàn.
Kết thúc buổi làm việc, thay mặt Đoàn công tác, TS. Nguyễn Thanh Hà đề nghị Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Nghệ An tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở y tế thực hiện tốt công tác quản lý chất thải y tế và triển khai kế hoạch thực hiện Cơ sở y tế Xanh-Sạch-Đẹp nhằm đảm bảo môi trường cơ sở y tế “Xanh-Sạch-Đẹp” góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và sức khỏe cộng đồng./.
Phạm Trang

Xem thêm ...