Home / Môi trường cơ sở y tế / Đoàn công tác của Cục Quản lý môi trường y tế kiểm tra công tác quản lý chất thải y tế và kế hoạch triển khai cơ sở y tế Xanh- Sạch- Đẹp tại tỉnh Cao Bằng

Đoàn công tác của Cục Quản lý môi trường y tế kiểm tra công tác quản lý chất thải y tế và kế hoạch triển khai cơ sở y tế Xanh- Sạch- Đẹp tại tỉnh Cao Bằng

Trong 2 ngày 24 và 25/10/2016, Đoàn công tác của Cục Quản lý môi trường y tế do Ths. Bs. Nguyễn Hữu Hùng, Trưởng phòng Môi trường cơ sở y tế làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác quản lý chất thải y tế và kế hoạch triển khai cơ sở y tế […]

Trong 2 ngày 24 và 25/10/2016, Đoàn công tác của Cục Quản lý môi trường y tế do Ths. Bs. Nguyễn Hữu Hùng, Trưởng phòng Môi trường cơ sở y tế làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác quản lý chất thải y tế và kế hoạch triển khai cơ sở y tế Xanh-Sạch-Đẹp tại Sở Y tế tỉnh Cao Bằng.
21-11-2016

Đoàn công tác làm việc tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng

Tiếp Đoàn công tác có Ông Đàm Trung Cao, Phó Giám đốc Sở Y tế Cao Bằng và đại diện lãnh đạo phòng Nghiệp vụ Y, phòng Kế hoạch tổng hợp. Theo báo cáo của Sở Y tế, trên địa bàn tỉnh Cao Bằng có 02 bệnh viện tuyến tỉnh, 14 bệnh viện tuyến huyện, 03 trung tâm thuộc hệ dự phòng tuyến tỉnh, 13 trung tâm y tế huyện/thành phố, 16 phòng khám đa khoa khu vực và 199 trạm y tế xã. Sở Y tế đã chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở y tế tổ chức tập huấn, phổ biến thực hiện Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT – BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ Y tế – Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải y tế; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xử lý triệt để ô nhiễm môi trường tại 6 bệnh viện nằm trong Quyết định số 1788/QĐ-TTg ngày 01/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời xây dựng kế hoạch thay thế các lò đốt không đáp ứng QCVN 02:2012/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải y tế.
Về việc thực hiện Quyết định số 2038/QĐ-TTg ngày 15/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2016-2020, Sở Y tế Cao Bằng tiếp tục phối hợp với các Sở, ngành có liên quan triển khai đồng bộ các giải pháp đầu tư xử lý chất thải y tế; đào tạo, tập huấn về công tác quản lý chất thải y tế và tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, quản lý chất thải trong các cơ sở y tế, đảm bảo mục tiêu đến năm 2020 là 100% cơ sở y tế xử lý chất thải y tế đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. Về tiến độ xử lý triệt để ô nhiễm môi trường theo Quyết định số 1788/QĐ-TTg: Trên địa bàn tỉnh Cao Bằng có 6 bệnh viện gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng phải xử lý triệt để trong giai đoạn 2016-2019, hiện đã có 5/6 bệnh viện đã được Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng chứng nhận hoàn thành xử lý triệt để ô nhiễm môi trường, riêng Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Lâm đã được Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng thẩm định, hiện đang hoàn thiện các thủ tục để ra quyết định chứng nhận hoàn thành việc xử lý triệt để ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Về thực trạng quản lý chất thải rắn y tế: 100% bệnh viện đã tuân thủ đúng các quy định về phân loại, thu gom và vận chuyển chất thải y tế. 15/16 bệnh viện xử lý chất thải lây nhiễm bằng lò đốt chất thải y tế 2 buồng Chuwastar của Nhật Bản. Riêng Bệnh viện Y học cổ truyền Cao Bằng và các trạm y tế xã thuê xử lý chất thải lây nhiễm. Về nước thải y tế, 14/16 bệnh viện được trang bị hệ thống xử lý nước thải y tế theo công nghệ AAO của Nhật Bản. Hiện nay, Bệnh viện đa khoa huyện Hòa An hiện đang được đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải y tế.
Về kế hoạch thực hiện Cơ sở y tế Xanh-Sạch-Đẹp, thực hiện Quyết định số 3638/QĐ-BYT ngày 15-7-2016 của Bộ Y tế , Sở Y tế Cao Bằng đã ban hành Kế hoạch số 1676/KH-SYT ngày 22/9/2016 về thực hiện cơ sở y tế Xanh-Sạch-Đẹp trên địa bàn tỉnh đến các cơ sở y tế trực thuộc và các cơ sở y tế ngoài công lập. Sở Y tế cũng thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch cơ sở y tế Xanh-Sạch-Đẹp do Lãnh đạo Sở Y tế làm trưởng Ban và Chủ tịch Công đoàn là phó Trưởng ban. Đến nay, 100% các cơ sở y tế trên địa bàn đã thành lập đươc Ban Chỉ đạo, xây dưng kế hoạch, tập huấn triển khai thực hiện theo các nội dung Kế hoạch và bộ tiêu chí của Bộ Y tế về cơ sở y tế Xanh-Sạch-Đẹp.
21-11-1-2016

Đoàn công tác trực tiếp đến buồng bệnh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng

Mặc dù đạt được một số kết quả nhất định nhưng tỉnh Cao Bằng còn gặp một số khó khăn như: một bộ phận cán bộ y tế chưa có kiến thức về quản lý chất thải y tế, chưa có ý thức trong việc phân loại, thu gom và xử lý chất thải y tế. Do đó cần tiếp tục được tập huấn trong thời gian tới. Ngoài ra, kinh phí chi cho vận hành, bảo dưỡng hệ thống xử lý chất thải y tế và quan trắc môi trường y tế tại các bệnh viện hiện còn gặp nhiều khó khăn. Sau nghe báo cáo, đoàn đã trực tiếp đến kiểm tra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Y học cổ truyền, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Cao Bằng.
Thay mặt Đoàn công tác, Ths.Bs. Nguyễn Hữu Hùng đề nghị Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Cao Bằng tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở y tế thực hiện tốt công tác quản lý chất thải y tế và triển khai kế hoạch thực hiện Cơ sở y tế Xanh-Sạch-Đẹp nhằm đảm bảo môi trường cơ sở y tế “Xanh-Sạch-Đẹp” góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và sức khỏe cộng đồng./.
Mạnh Hùng – Duy Thành

Tin liên quan
Xem nhiều