Đoàn công tác của Cục Quản lý môi trường y tế đến kiểm tra tại Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy HòaNgày 23/11/2016, Đoàn công tác của Cục Quản lý môi trường y tế đến kiểm tra tại Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hòa. Đoàn gồm có TS. Lương Mai Anh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế, trưởng đoàn cùng đại diện Chi cục Bảo vệ môi trường […]

Ngày 23/11/2016, Đoàn công tác của Cục Quản lý môi trường y tế đến kiểm tra tại Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hòa. Đoàn gồm có TS. Lương Mai Anh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế, trưởng đoàn cùng đại diện Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Bình Định, các chuyên gia độc lập về môi trường và đại diện của Phòng Hóa chất – đánh giá tác động môi trường y tế thuộc Cục. Tiếp và làm việc với đoàn về phía Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hòa có bà Phạm Thị Mận ông Vũ Bá Toản – Phó Giám đốc bệnh viện và đại diện các khoa phòng thuộc Bệnh viện.
Đoàn đã kiểm tra việc thực hiện công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án “Xây dựng mở rộng, cải tạo nâng cấp Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hòa” đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quyết định số 707/QĐ-BYT ngày 28/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Kết quả kiểm tra các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn hoạt động của dự án: Bệnh viện có các quyết định thành lập Ban chỉ đạo quản lý chất thải y tế, phân công nhiệm vụ của Ban Giám Đốc, có phân công cho khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn làm đầu mối quản lý chất thải y tế của bệnh viện. Bệnh viện đã thực hiện được một số thủ tục về môi trường như: Có sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại, có báo cáo đánh giá tác động môi trường được cấp có thẩm quyền phê duyệt, có giấy phép xả nước thải do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định cấp cho 2 cơ sở (Giấy phép số 22/GP-UBND ngày 05/4/2012 và Giấy phép xả nước thải số 53/GP-UBND, ngày 04/9/2013) và đã có Kế hoạch quản lý chất thải y tế.
Về các công trình thu gom, xử lý nước thải, chất thải rắn và khí thải: Nước thải của Bệnh viện được dẫn vào bể thu gom nước thải của trạm xử lý nước thải Bệnh viện với công suất 150m3/ngày đêm và nước thải sau khi xử lý đạt QCVN 28:2010/BTNMT, cột B. Bệnh viện đã bố trí các tủ hút tại các phòng thí nghiệm. Bệnh viện hợp đồng với Công ty TNHH Môi trường và đô thị Quy Nhơn vận chuyển đi Xử lý chất thải y tế thông thường. Bệnh viện có xe chuyên dụng vận chuyển chất thải lây nhiễm từ cơ sở Quy Nhơn về cơ cơ Quy Hòa để xử lý bằng thiết bị vi sóng MEDISTER HF 160. Công suất xử lý: 8kg/mẻ. Mặt khác, Bệnh viện đã có hợp đồng xử lý chất thải rắn y tế nguy hại bằng lò đốt đối với Bệnh viện Lao và Bệnh phổi đề phòng sự cố đối với thiết bị vi sóng MEDISTER HF 160 ngừng hoạt động.
Trên cở sở báo cáo của Bệnh viện và các ý kiến của các thành viên trong đoàn kết hợp với việc kiểm tra thực tế, TS. Lương Mai Anh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế đánh giá cao công tác vệ sinh môi trường, cảnh quan bệnh viện cũng như việc quan tâm, sát sao của lãnh đạo bệnh viện trong việc chỉ đạo điều hành hoàn thiện các hồ sơ pháp lý cần thiết về môi trường. Đoàn thống nhất thông qua báo cáo xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của dự án sau khi bệnh viện chỉnh sửa bổ sung hồ sơ.
Thay mặt lãnh đạo Bệnh viện, bà Phạm Thị Mận – Phó giám đốc bệnh viện, đã cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời của Cục Quản lý môi trường y tế trong việc hướng dẫn Bệnh viện hoàn thiện các thủ tục pháp lý và hồ sơ môi trường trong thời gian qua; đồng thời mong muốn Cục sẽ tiếp tục quan tâm và hỗ trợ Bệnh viện trong việc thực hiện các quy định của nhà nước về bảo vệ môi trường tiếp theo.
28-12-2016

Lưu giữ chất thải lây nhiễm tại các khoa/phòng của Bệnh viện

28-12-1-2016
Khu lưu giữ chất thải rắn lây nhiễm của Bệnh viện

28-12-2-2016
Khu lưu giữ chất thải thông thường của Bệnh viện

Bài và ảnh Thanh Hảo

Xem thêm ...