Home / Môi trường cơ sở y tế / Đẩy mạnh tiến độ xử lý triệt để ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại các cơ sở y tế nằm trong Quyết định số 1788/QĐ-TTg

Đẩy mạnh tiến độ xử lý triệt để ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại các cơ sở y tế nằm trong Quyết định số 1788/QĐ-TTg

Ngày 01/10/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1788/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng (ÔNMTNT) đến năm 2020 (gọi tắt là QĐ 1788). Mục tiêu đến năm 2020 không còn cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm […]

Ngày 01/10/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1788/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng (ÔNMTNT) đến năm 2020 (gọi tắt là QĐ 1788). Mục tiêu đến năm 2020 không còn cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Theo QĐ 1788, trong danh sách các cơ sở gây ÔNMTNT có 172 cơ sở y tế, trong đó 10 cơ sở y tế còn tồn đọng từ Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg. Tính đến hết năm 2016, đã có 56/172 bệnh viện ra khỏi danh sách cơ sở gây ÔNMTNT(chiếm 32,5%), đã được cấp chứng nhận hoàn thành xử lý triệt để tình trạng ÔNMTNT theo quy định, tuy nhiên theo mục tiêu đến hết năm 2016 phải có 106 cơ sở ra khỏi danh sách gây ÔNMT nghiêm trọng theo Quyết định số 1788/QĐ-TTg. Vì vậy cho đến nay vẫn chưa đạt được mục tiêu đề ra theo QĐ 1788. Ngoài ra, 57/172 (chiếm 33,7%) cơ sở đã hoàn thành việc xây dựng hệ thống xử lý chất thải theo quy định, hiện đang làm thủ tục ra khỏi Danh sách gây ÔNMTNT; 7/172 (chiếm 4%) cơ sở đã được phê duyệt các hạng mục đầu tư xây dựng, cải tạo hệ thống xử lý CTYT; 40/172 (chiếm 23%) cơ sở đang triển khai dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý CTYT nhằm khắc phục tình trạng ÔNMTNT; 12/172 (chiếm 7%) chưa triển khai đầu tư xây dựng các hệ thống xử lý chất thải theo quy định.
Theo báo cáo của các địa phương năm 2016, khó khăn chính trong việc xử lý triệt để ô nhiễm môi trường tại các cơ sở y tế vẫn là thiếu kinh phí đầu tư, vận hành hệ thống xử lý chất thải y tế. Một số địa phương chưa quyết liệt, ưu tiên bố trí kinh phí đầu tư hệ thống xử lý chất thải cho các cơ sở y tế gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Bên cạnh đó, vẫn còn một số cơ sở y tế chậm lập hồ sơ, thủ tục gửi Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, chứng nhận hoàn thành xử lý triển để ô nhiễm môi trường.
Nhằm đẩy mạnh tiến độ xử lý triệt để ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại các cơ sở y tế, đảm bảo mục tiêu đến năm 2020 không còn cơ sở y tế gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo QĐ 1788 và để tháo gỡ khó khăn về kinh phí đầu tư hệ thống xử lý chất thải y tế, Bộ Y tế đang xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định thí điểm và thuê dịch vụ xử lý nước thải y tế nhằm huy động các thành phần xã hội tham gia vào xử lý chất thải y tế, giảm gánh nặng ngân sách nhà nước, đồng thời Bộ Y tế cũng tiếp tục chỉ đạo các Sở Y tế tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ xử lý triệt để ô nhiễm môi trường tại các cơ sở y tế nằm trong QĐ 1788 và các cơ sở y tế có nguy cơ lây nhiễm cao; thường xuyên đôn đốc và hướng dẫn các cơ sở y tế hoàn thiện hồ sơ, thủ tục chứng nhận hoàn thành xử lý triển để ô nhiễm môi trường.


GS.TS. Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế kiểm tra công tác quản lý chất thải y tế

tại Bệnh viện đa khoa thành phố Cẩn Thơ.

Bài và ảnh
Ths.Phạm Thị Quỳnh Trang
và BS.Nguyễn Hữu Hùng

Tin liên quan
Xem nhiều