Đào tạo quản lý chất thải y tế tại các cơ sở y tế quy mô nhỏ và trung bìnhNguồn: https://www.healthcare-waste.org/hc-facilities/training/small/ https://www.healthcare-waste.org/hc-facilities/training/medium/ Đào tạo quản lý chất thải y tế tại các cơ sở y tế quy mô nhỏ Nhận thức và đào tạo tại các cơ sở y tế quy mô nhỏ có cùng mục tiêu chung so với những gì được tìm kiếm ở các tổ chức lớn: tạo ra lực lượng […]

Nguồn: https://www.healthcare-waste.org/hc-facilities/training/small/

https://www.healthcare-waste.org/hc-facilities/training/medium/

Đào tạo quản lý chất thải y tế tại các cơ sở y tế quy mô nhỏ

Nhận thức và đào tạo tại các cơ sở y tế quy mô nhỏ có cùng mục tiêu chung so với những gì được tìm kiếm ở các tổ chức lớn: tạo ra lực lượng lao động có năng lực và được nâng cao nhận thức về các vấn đề về sức khoẻ, tính an toàn và môi trường liên quan đến rác thải y tế và rác thải y tế ảnh hưởng như thế nào đến người lao động trong công việc hàng ngày của họ. Về mặt này, vai trò và trách nhiệm của từng bộ phận nhân viên là một yếu tố quan trọng của sự thành công.

Việc đào tạo về các cơ sở y tế quy mô nhỏ, thường là các cơ sở y tế không thể dễ dàng thực hiện được việc đào tạo nhưng sẽ phải được tổ chức ở cấp khu vực, trong các cuộc họp hàng tháng hoặc hàng quý tại khu vực. Những buổi họp mặt này cung cấp những cơ hội tốt để cập nhật các kỹ thuật mới đồng thời cũng chia sẻ những kinh nghiệm cá nhân về những cách quản lý chất thải y tế thích hợp nhất.

Các khóa học tiếp theo và khóa học mới

Việc lặp lại định kỳ các khóa học sẽ cung cấp những kiến thức mới cũng như định hướng cho nhân viên mới và nhân viên hiện có những trách nhiệm mới, nó cũng sẽ cập nhật kiến ​​thức phù hợp với những thay đổi chính sách. Đào tạo tiếp theo cũng là để cho giảng viên nắm được học viên nắm được bao nhiêu kiến thức sau khó học và những kiến thức cần bổ sung trong khóa học tiếp.

Xác định nhu cầu đào tạo

Nhu cầu đào tạo nhìn chung là ở mức:

 • Hiểu biết
 • Kỹ năng
 • Thái độ

Nói chung, kiến ​​thức, kỹ năng và thái độ là hành vi cần thiết để duy trì hệ thống quản lý chất thải y tế.

Phỏng vấn và quan sát nhân viên y tế thường giúp xác định được kiến ​​thức, thái độ và lỗ hổng kỹ năng khá dễ dàng.

Đào tạo quản lý chất thải y tế tại các cơ sở y tế quy mô trung bình

Chính sách quản lý chất thải y tế không thể có hiệu quả trừ khi được áp dụng một cách thận trọng, nhất quán và phổ quát. Việc đào tạo cán bộ y tế và hành chính trong việc thực hiện chính sách là rất cần thiết để một chương trình quản lý chất thải thành công.

Mục tiêu và chiến lược

Mục tiêu chung của đào tạo là tạo ra lực lượng lao động có năng lực và nâng cao nhận thức về các vấn đề về sức khoẻ, an toàn và môi trường liên quan đến chất thải y tế và những ảnh hưởng của chất thải y tế này đến người lao động trong công việc hàng ngày của họ như thế nào. Về mặt này, vai trò và trách nhiệm của từng nhân viên là một yếu tố quan trọng của sự thành công.

Các cơ sở y tế quy mô trung bình thường có cả nhân viên chuyên trách và sự thay đổi nhân sự ở mức tương đối thấp. Vì vậy, nên việc tổ chức đào tạo dễ dàng hơn so với các bệnh viện lớn. Trong các cơ sở y tế này, những rủi ro phát sinh từ việc thiếu sự bắt kịp và cập nhật kiến thức.

Để tạo thuận lợi cho sự trao đổi giữa tất cả các nhân viên y tế, khuyến nghị rằng một phần quan trọng của đào tạo phải là đa ngành. Hầu hết các nhân viên y tế đều cần những kỹ năng, thông tin và thái độ cơ bản về quản lý chất thải tốt. Các y tá, trợ lý tổng quát và bác sĩ cũng như các nhân viên y tế khác đều có thể được đào tạo cùng nhau trong các khu và phòng ban của họ. Nếu đào tạo được thực hiện trong công việc, nó sẽ giúp ích cho việc thực hành và làm việc theo nhóm.

Các khóa tiếp theo và khóa học mới

Việc lặp lại định kỳ các khóa học sẽ cung cấp những kiến thức mới cũng như định hướng cho nhân viên mới và nhân viên hiện có những trách nhiệm mới, nó cũng sẽ cập nhật kiến ​​thức phù hợp với những thay đổi chính sách. Đào tạo tiếp theo cũng là để cho giảng viên nắm được học viên nắm được bao nhiêu kiến thức sau khó học và những kiến thức cần bổ sung trong khóa học tiếp.

Xác định nhu cầu đào tạo

Để quản lý chất thải y tế hiệu quả, cần lên kế hoạch để tất cả người lao động được đào tạo. Chương trình đào tạo tại bất kỳ cơ sở y tế nào phải nhắm mục tiêu đến các nhân viên sau đây:

 • Quản lý bệnh viện (hành chính và dịch vụ y tế);
 • Y tế cơ quan, ban an toàn và vệ sinh lao động;
 • Tất cả các nhân viên y tế;
 • Tất cả các nhân viên không phải là nhân viên y tế đặc biệt chú ý đến các trợ lý tổng hợp;
 • Sinh viên đang học tại cơ sở y tế.

Nhu cầu đào tạo nhìn chung là ở mức:

 • Hiểu biết
 • Kỹ năng
 • Thái độ

Nhìn chung, kiến ​​thức, kỹ năng và thái độ là hành vi cần thiết để duy trì hệ thống quản lý chất thải y tế.

Phỏng vấn và quan sát nhân viên y tế thường giúp xác định được kiến ​​thức, thái độ và lỗ hổng kỹ năng khá dễ dàng.

Cao Ngọc (dịch)

 

Xem thêm ...