Home / SKLĐ – Phòng chống thương tích / Danh sách tổ chức công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động theo nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 ban hành kèm theo công văn số 1365/MT-LĐ ngày 12/11/2018

Danh sách tổ chức công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động theo nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 ban hành kèm theo công văn số 1365/MT-LĐ ngày 12/11/2018

Ngày 12/11/2018 Cục Quản lý môi trường y tế có công văn số 1365/MT-LĐ v/v công bố tổ chức đủ điều kiện thực hiện QTMTLĐ. Chi tiết như sau:          

Ngày 12/11/2018 Cục Quản lý môi trường y tế có công văn số 1365/MT-LĐ v/v công bố tổ chức đủ điều kiện thực hiện QTMTLĐ. Chi tiết như sau:

Cong van cong bo gui Van phong Bo1211
20181107 Danh sach don vi QTMTLD 2 CONG BO

 

Tải văn bản

 

 

 

 

Tin liên quan
Xem nhiều