Home / SKLĐ – Phòng chống thương tích / Danh sách tổ chức công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động theo nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 ban hành kèm theo công văn số 1126/MT-LĐ ngày 01/10/2018

Danh sách tổ chức công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động theo nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 ban hành kèm theo công văn số 1126/MT-LĐ ngày 01/10/2018

Ngày 01/10/2018 Cục Quản lý môi trường y tế có công văn số 1126/MT-LĐ v/v công bố tổ chức đủ điều kiện thực hiện QTMTLĐ. Chi tiết như sau:    

Ngày 01/10/2018 Cục Quản lý môi trường y tế có công văn số 1126/MT-LĐ v/v công bố tổ chức đủ điều kiện thực hiện QTMTLĐ. Chi tiết như sau:

da_ky_20180110 Cong van cong bo
20180925 Danh sach don vi QTMTLD 2 CONG BO

 

Tải văn bản

 

Tin liên quan
Xem nhiều