Home / Quản lý hóa chất / Danh sách hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn được cấp số đăng ký lưu hành

Danh sách hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn được cấp số đăng ký lưu hành

Cục Quản lý môi trường y tế xin đăng tải Danh sách hóa chất, chế phẩm đã được cấp số đăng ký lưu hành còn hiệu lực. Tải văn bản tại đây: http://vihema.gov.vn/wp-content/uploads/2017/09/Danh-sách-hóa-chất-chế-phẩm-đã-cấp-GCN_update-09.07.2018.xlsx

Cục Quản lý môi trường y tế xin đăng tải Danh sách hóa chất, chế phẩm đã được cấp số đăng ký lưu hành còn hiệu lực.

Tải văn bản tại đây: http://vihema.gov.vn/wp-content/uploads/2017/09/Danh-sách-hóa-chất-chế-phẩm-đã-cấp-GCN_update-09.07.2018.xlsx

Tin liên quan
Xem nhiều