Danh sách hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn được cấp số đăng ký lưu hànhCục Quản lý môi trường y tế xin đăng tải Danh sách hóa chất, chế phẩm đã được cấp số đăng ký lưu hành còn hiệu lực. Tải văn bản tại đây: Danh sách hóa chất, chế phẩm đã cấp GCN_update 28.8.2019 (1)

Cục Quản lý môi trường y tế xin đăng tải Danh sách hóa chất, chế phẩm đã được cấp số đăng ký lưu hành còn hiệu lực.

Tải văn bản tại đây: Danh sách hóa chất, chế phẩm đã cấp GCN_update 28.8.2019 (1)

Xem thêm ...