Home / Quản lý hóa chất / Danh sách hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế

Danh sách hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế

Cục Quản lý môi trường y tế xin đăng tải Danh sách hóa chất, chế phẩm đã được cấp số đăng ký lưu hành còn hiệu lực. Tải văn bản tại đây: Danh sách hóa chất, chế phẩm đã cấp GCN_update 23.05.2018

Cục Quản lý môi trường y tế xin đăng tải Danh sách hóa chất, chế phẩm đã được cấp số đăng ký lưu hành còn hiệu lực.

Tải văn bản tại đây: Danh sách hóa chất, chế phẩm đã cấp GCN_update 23.05.2018

Tin liên quan
Xem nhiều