Home / SKLĐ – Phòng chống thương tích / Môi trường LĐ – Bệnh nghề nghiệp / Danh sách các cơ sở khám, chữa bệnh được cấp phép khám, điều trị Bệnh nghề nghiệp

Danh sách các cơ sở khám, chữa bệnh được cấp phép khám, điều trị Bệnh nghề nghiệp

Ngày 05/7/2019 Cục Quản lý môi trường y tế có công văn số 826/MT-LĐ về việc công bố các cơ sở khám chữa bệnh được cấp phém khám. điều trị Bệnh nghề nghiệp. Danh sách như sau:      

Ngày 05/7/2019 Cục Quản lý môi trường y tế có công văn số 826/MT-LĐ về việc công bố các cơ sở khám chữa bệnh được cấp phém khám. điều trị Bệnh nghề nghiệp.

Danh sách như sau:

Danh sách phòng khám BNN 2-đã chuyển đổi

 

Tải văn bản