Home / SKLĐ – Phòng chống thương tích / An toàn VSLĐ cho nhân viên y tế / Danh mục tổ chức công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động theo nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 đến 05/7/2017

Danh mục tổ chức công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động theo nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 đến 05/7/2017

Danh mục tổ chức công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động theo nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 đến 05/7/2017. Tệp đính kèm: 1. Dia phuong 2. Trung uong 3. 2017.6.30 Cong van gui VP Bo dang tai Cong TTDT 4. 2017.6.30 Danh sach don vi QTMTLD  

Danh mục tổ chức công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động theo nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 đến 05/7/2017.

Tệp đính kèm:

1. Dia phuong

2. Trung uong

3. 2017.6.30 Cong van gui VP Bo dang tai Cong TTDT

4. 2017.6.30 Danh sach don vi QTMTLD

20170706. Cong van 663 MT-LĐ 07-06-2017 08-54-16-1