Cung cấp danh sách các chế phẩm diệt khuẩn đã được cấp số đăng ký lưu hànhNgày 05/2/2020 Cục Quản lý môi trường y tế ban hành công văn số 153/MT-SKHC v/v cung cấp danh sách các chế phẩm diệt khuẩn đã được cấp số đăng ký lưu hành gửi các Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế; Sở Y tế các tỉnh/thành phố; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các […]

Ngày 05/2/2020 Cục Quản lý môi trường y tế ban hành công văn số 153/MT-SKHC v/v cung cấp danh sách các chế phẩm diệt khuẩn đã được cấp số đăng ký lưu hành gửi các Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế; Sở Y tế các tỉnh/thành phố; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh/thành phố:

Cv153MT-merged (1)

 

Tải văn bản

 

Xem thêm ...