Cục Quản lý môi trường y tế tổ chức Hội nghị triển khai công tác vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và giám sát chất lượng nước năm 2019



Ngày 03 04/6/2019 tại Bà Rịa – Vũng Tàu, Cục Quản lý môi trường y tế tổ chức Hội nghị triển khai công tác vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và giám sát chất lượng nước năm 2019. PGS. TS. Nguyễn Thị Liên Hương, Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế […]

Ngày 03 04/6/2019 tại Bà Rịa – Vũng Tàu, Cục Quản lý môi trường y tế tổ chức Hội nghị triển khai công tác vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và giám sát chất lượng nước năm 2019.
PGS. TS. Nguyễn Thị Liên Hương, Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế chủ trì Hội nghị, tham dự Hội nghị còn có hơn 150 đại biểu đại diện Văn Phòng Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng cục Môi trường – Bộ Tài nguyên và Môi trường, đại diện Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng/Trung tâm kiểm soát bệnh tật các tỉnh/TP.

PGS. TS. Nguyễn Thị Liên Hương, Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế phát biểu khai mạc Hội nghị
Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Thị Liên Hương nêu rõ: Vệ sinh kém và sử dụng nước không đảm bảo là một trong những nguyên nhân góp phần gây ra các dịch, bệnh đường tiêu hóa, giun sán, tay chân miệng, suy dinh dưỡng thể thấp còi ở trẻ em dưới 5 tuổi,… Theo Tổ chức Y tế thế giới, việc cải thiện nước sạch, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân có thể giảm 10% gánh nặng bệnh tật toàn cầu .
Để giải quyết vấn đề vệ sinh, phòng chống dịch bệnh, cải thiện sức khỏe người dân, trong thời gian qua Đảng, Chính phủ đã rất quan tâm chỉ đạo và ban hành các chủ trương, chính sách về công tác này như Quyết định lấy ngày 02 tháng 7 hằng năm là Ngày VSYN NCSKND, Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Kế hoạch thực hiện Chương trình nghị sự vì sự phát triển bền vững, Chương trình Sức khỏe Việt Nam, đặc biệt là Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.
Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ, Bộ Y tế đã tích cực, chủ động phối hợp với các Bộ, Ban ngành, các tổ chức chính trị – xã hội, UBND các tỉnh, thành phố triển khai có hiệu quả và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Công tác thông tin, truyền thông đã được triển khai mạnh mẽ và đổi mới phương pháp theo hướng truyền thông thay đổi hành vi, nhiều mô hình vận động người dân xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, rửa tay với xà phòng, sử dụng nước sạch do cộng đồng làm chủ, dựa trên kết quả đầu ra đã được xây dựng và triển khai, các chương trình dự án cho các đối tượng là người dân miền núi, đồng bào dân tộc, người khuyết tật đã được thực hiện. Theo báo cáo của 63 tỉnh/thành phố đến cuối năm 2018 đã có khoảng 73,4% hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh tăng 6,4% so với năm 2015. Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, Bộ NN và PTNT năm 2017, 84% người dân đô thị và 51% người dân nông thôn được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn của Bộ Y tế .
Để góp phần khắc phục tình trạng trên và để thực hiện Nghị quyết số 20 cũng như Chương trình MTQG về XDNTM, năm 2018 Bộ Y tế đã ban hành Đề án Truyền thông về cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và sử dụng nước sạch nông thôn giai đoạn 2018 – 2025 và tầm nhìn đến năm 2030; Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14/12/2018 về ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.
Tại Hội nghị các đại biểu đã được giới thiệu mục tiêu vệ sinh môi trường thuộc Chương trình MTQGXDNTM; thực trạng công tác vệ sinh môi trường nông thôn và các giải pháp; phổ biến, hướng dẫn, trao đổi về việc xây dựng triển khai Đề án truyền thông, Thông tư 41 nêu trên và đặc biệt là các đại biểu được hướng dẫn xây dựng Quy chuẩn địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt cũng như kế hoạch hỗ trợ các tỉnh/TP trong việc xây dựng quy chuẩn địa phương của các Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường, Viện Pasteur Nha Trang, Viện Y tế công cộng TP.HCM.

Ông Nguyễn Minh Tiến, Chánh Văn phòng Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới trình bày bài tham luận tại Hội nghị

Bà Nguyễn Hoàng Ánh, Phó vụ trưởng Vụ Quản lý chất lượng môi trường – Tổng cục môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường trình bày bài tham luận tại Hội nghị
Một số hỉnh ảnh tại Hội nghị:


Phan Hằng

Xem thêm ...