Cục Quản lý môi trường y tế họp triển khai thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành y tế giai đoạn 2019-2030 và tầm nhìn đến năm 2050Sáng ngày 29/5/2019, tại Bộ Y tế, Cục Quản lý môi trường y tế tổ chức họp triển khai thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành Y tế giai đoạn 2019-2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Tham dự cuộc họp có PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương […]

Sáng ngày 29/5/2019, tại Bộ Y tế, Cục Quản lý môi trường y tế tổ chức họp triển khai thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành Y tế giai đoạn 2019-2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Tham dự cuộc họp có PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương – Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế; Lãnh đạo và chuyên viên Vụ Kế hoạch tài chính, Cục Quản lý khám, chữa bệnh; Cục Y tế dự phòng, Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng , Vụ Hợp tác quốc tế, Viện Vệ sinh dịch tễ TW; đại diện các Bộ, ngành liên quan như Bộ Tài nguyên và môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Hội nông dân Việt Nam, Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS HCM và các đơn vị trong ngành y tế, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam WHO, UNDP, UNICEF, ADB, WB, GIZ, Green ID.
Phát biểu tại cuộc họp, PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương đã nêu lên tầm quan trọng của Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH ngành y tế giai đoạn 2019 – 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Đây là các văn bản pháp lý quan trọng để các Bộ ngành, tổ chức chính trị xã hội, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW, các đơn vị của Bộ Y tế phối hợp và triển khai thực hiện các nhiệm vụ ứng phó với BĐKH của ngành y tế.

PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương – Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế phát biểu khai mạc cuộc họp
Tại cuộc họp, các đại biểu đã được nghe báo cáo của Cục Quản lý môi trường y tế về tình hình triển khai nhiệm vụ ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành y tế giai đoạn 2010-2018 và Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành y tế giai đoạn 2019-2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Theo Kế hoạch số 7562/QĐ-BYT được Bộ Y tế phê duyệt ngày 24/12/2018, mục tiêu của Kế hoạch nhằm nâng cao khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành Y tế nhằm phòng ngừa, giảm thiểu các yếu tố nguy cơ của môi trường, biến đổi khí hậu ảnh hưởng tới hệ thống y tế và sức khỏe, góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân.

Đại diện Cục Quản lý môi trường y tế trình bày tại cuộc họp
Cũng tại cuộc họp, các đại biểu cũng đã được nghe báo cáo kế hoạch triển khai của một số đơn vị trực thuộc Bộ Y tế về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ biến đổi khí hậu của Vụ Kế hoạch tài chính, Vụ Truyền thông thi đua khen thưởng, Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Cục Y tế dự phòng và ý kiến phát biểu, trao đổi của các Bộ, ngành, các tổ chức quốc tế về các hoạt động phối hợp, hỗ trợ ngành y tế triển khai kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, Tổ chức Y tế thế giới….

Ông Nguyễn Trọng Khoa – Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa, bệnh phát biểu tại cuộc họp


Ông Đặng Việt Hùng – Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính phát biểu tại cuộc họp
Báo cáo tham luận tại cuộc họp, Ông Đỗ Quang Hưng – đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình bày hoạt động phối hợp, hỗ trợ ngành y tế triển khai Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu. Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã Phối hợp xây dựng, chia sẻ cơ sở dữ liệu biến đổi khí hậu đồng thời sẽ xây dựng cơ chế hợp tác cùng chia sẻ khai thác nguồn thông tin. Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tăng cường phối hợp với Bộ Y tế trong quản lý chất thải, giảm phát thải khí nhà kính, chia sẻ khoa học công nghệ nhằm nâng cao khả năng sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo trong các cơ sở y tế. Đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp giảm thiểu tác động của ô nhiễm không khí tới sức khỏe cộng đồng.

Ông Đỗ Quang Hưng – Đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường trình bày tại cuộc họp
Kết luận cuộc họp, PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương đã đánh giá cao việc chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ ứng phó với biến đổi khí hậu của các đơn vị. Theo lộ trình triển khai của Kế hoạch, Cục Quản lý môi trường y tế là đầu mối, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, các Vụ, Cục có liên quan của các Bộ, ngành, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ trong việc xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện các nhiệm vụ ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành y tế. Cục Quản lý môi trường y tế đề nghị các đơn vị khẩn trương xây dựng hoàn thiện và phê duyệt kế hoạch thực hiện nhiệm vụ ứng phó với biến đổi khí hậu của đơn vị mình cho cả giai đoạn và cho từng năm và gửi về Cục Quản lý môi trường y tế để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ. Đối với các Bộ, ngành, các tổ chức chính trị xã hội, Cục Quản lý môi trường y tế đề nghị các đơn vị tích cực phối hợp Bộ Y tế để triển khai các nội dung về BĐKH và sức khỏe, nếu cần thiết có thể gửi đề xuất để Cục có thể phối hợp, lồng ghép vào các chính sách của ngành y tế. Cục Quản lý môi trường y tế cũng đề nghị các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật và tài chính trong các lĩnh vực xây dựng chính sách và tăng cường năng lực ứng phó với BĐKH, truyền thông, xây dựng hệ thống giám sát và cảnh báo sớm các vấn đề sức khỏe liên quan đến BĐKH và các nhiệm vụ ứng phó với BĐKH khác của ngành y tế.

Xem thêm ...