Home / Quản lý hóa chất / Cục Quản lý môi trường y tế-Bộ Y tế phổ biến nghị định về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế tại Hải Phòng

Cục Quản lý môi trường y tế-Bộ Y tế phổ biến nghị định về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế tại Hải Phòng

Thực hiện kế hoạch phổ biến văn bản quy phạm pháp luật năm 2016, ngày 26-27/9/2016 Cục Quản lý môi trường y tế – Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị phổ biến Nghị định số 91/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn […]

Thực hiện kế hoạch phổ biến văn bản quy phạm pháp luật năm 2016, ngày 26-27/9/2016 Cục Quản lý môi trường y tế – Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị phổ biến Nghị định số 91/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế.
Tham dự Hội thảo có Tiến sĩ Lương Mai Anh – Phó Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế, cán bộ Phòng Hóa chất- Đánh giá tác động sức khỏe của Cục, đại diện 03 Viện trung ương thực hiện công tác khảo nghiệm và 80 đại biểu đại diện cho 20 Sở Y tế, 24 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế các tỉnh phía Bắc.
28-10-2016
TS. Lương Mai Anh, Phó Cục trưởng phát biểu tại Hội thảo
Phát biểu tại Hội thảo, TS. Lương Mai Anh Phó Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế đã nêu rõ, Chính phủ ban hành Nghị định số 91/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế để quy định đầy đủ các nội dung quản lý theo vòng đời của chế phẩm, từ khâu sản xuất đến tiêu thụ, lưu chứa, vận chuyển, quảng cáo, sử dụng và tiêu hủy chế phẩm. Nghị định cũng đã quy định cụ thể trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan như Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân tỉnh, cơ sở sản xuất, kiểm nghiệm, khảo nghiệm, mua bán, vận chuyển, cung cấp dịch vụ và người sử dụng chế phẩm. Các thủ tục hành chính về điều kiện sản xuất, mua bán, kiểm nghiệm, khảo nghiệm, cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn được quy định theo hướng cơ sở tự công bố điều kiện và cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành hậu kiểm. TS. Lương Mai Anh cũng giới thiệu tới toàn thể Hội thảo tóm tắt nội dung Nghị định qui định về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế, các qui định về sản xuất, qui định về khảo nghiệm, kiểm nghiệm, cung cấp dịch vụ, mua bán hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế. Phòng Hóa chất- Đánh giá tác động sức khỏe cũng đã giới thiệu và hướng dẫn tới các doanh nghiệp về các hình thức đăng ký lưu hành: Đăng ký lưu hành mới, lưu hành bổ sung, gia hạn số đăng ký lưu hành, cấp lại số đăng ký lưu hành, cấp giấy phép nhập khẩu để nghiên cứu, viện trợ và sử dụng cho mục đích đặc thù, các qui định về thu hồi số đăng ký lưu hành và đình chỉ lưu hành…
Ngoài các nội dung về Nghị định quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế, TS. Trần Anh Dũng- Trưởng phòng Hóa chất- Đánh giá tác động sức khỏe của Cục giới thiệu Thông tư số 09/2015/TT-BYT ngày 25/5/2015 của Bộ Y tế qui định về xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế.
28-10-1-2016
Đại diện các Sở Y tế, Doanh nghiệp tham dự tại Hội nghị

Hội thảo cũng giành nhiều thời gian để các doanh nghiệp, Sở Y tế và các Viện trao đổi thảo luận về các khó khăn, vướng mắc khi thực hiện Nghị định. Các đại biểu đã đưa ra nhiều ý kiến tập trung chủ yếu về kiểm nghiệm, khảo nghiệm và các qui định trong đăng ký lưu hành hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế.
28-10-2-2016
Đại diện Công ty Sumitomo phát biểu, trình bày các vướng mắc khi thực hiện Nghị định
28-10-3-2016
Đại diện Sở Y tế Hà Nội đưa ra những câu hỏi trong thực hiện cấp chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất
28-10-4-2016
TS. Trần Anh Dũng thay mặt Cục Quản lý môi trường y tế giải đáp tại Hội thảo
Sau 02 ngày Hội thảo, TS. Lương Mai Anh, TS. Trần Anh Dũng và cán bộ Phòng Hóa chất- Đánh giá tác động sức khỏe của Cục, đại diện các Viện tham dự đã giải đáp hầu hết các vướng mắc của đại biểu.
Hội thảo kết thúc thành công tốt đẹp.

Hữu Toàn – Duy Thành

Tin liên quan
Xem nhiều